Revision av RPA

Folk På Torg

När myndighetsbeslut tas av datorer ökar ofta effektiviteten och rättssäkerheten, men det sker för lite kontroll och uppföljning. Det visar en ny granskning gjord av Riksrevisionen.

– Vår bedömning är att myndigheterna har lagt för stort fokus på låga kostnader och för lite på kontroll och uppföljning, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Under 2019 fattade 13 myndigheter 121 miljoner automatiserade beslut gentemot privatpersoner och företag. Riksrevisionen har granskat hur effektiva och rättssäkra dessa beslut är gällande föräldrapenning vid Försäkringskassan, körkortstillstånd vid Transportstyrelsen och årlig inkomstbeskattning av privatpersoner vid Skatteverket.

Minskar kostnader och väntetider

Riksrevisionen har kommit fram till att automatiserade beslutsprocesser inneburit ökad rättssäkerhet och kortare väntetider för enskilda, samt minskade kostnader för myndigheterna.

Men det finns brister i hur myndigheter säkerställer att de automatiskt tagna besluten är korrekta. Myndigheterna har inte rätt förutsättningar att upptäcka felaktiga beslut, vilket kan få konsekvenser för privatpersoner och företag, och riskerar att tilliten till statsförvaltningen minskar.

– Problemen beror inte på att tekniken är ny, dessa myndigheter har haft automatiserat beslutsfattande sedan 1980-talet och har etablerade arbetssätt för att styra sådana beslutsprocesser. Trots det brister arbetet med kontroll och uppföljning, säger Linda Talme, projektledare för granskningen.

Nya rekommendationer

Riksrevisionen ger nu ett antal rekommendationer. Man vill att regeringen ska ge Digg i uppdrag att skapa bättre förutsättningar för effektiva, rättssäkra och korrekta automatiserade beslut.

Försäkringskassan, Skatteverket och Transportstyrelsen bör följa upp automatiserade beslut för att garantera att de stämmer, och utveckla arbetet med att hantera ärenden med hög risk för fusk och fel.

Myndigheter måste också säkerställa att lika fall behandlas på samma sätt och att dokumentationen av en datorbaserad handläggning är tydlig och läsbar. 

Källa: Riksrevisionen

24 november 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng