Ett samarbete med HP

Grön it med HP-tjänst

Att köpa datorer som tjänst, istället för som produkt, är bra för miljön i flera olika avseenden. HP gör det nu enkelt för företag och organisationer att investera i enheter enligt en product-as-a-service-modell, där man hoppas på en utveckling likt den på mobiler och företagsskrivare. 

Vi måste börja fokusera mer på gröna affärsmodeller. Att köpa som tjänst är mer hållbart än att köpa specifika produkter, bland annat är det mer troligt att livslängden på enheterna förlängs, användandet optimeras, vi undviker onödig tillverkning och minskar transporter, säger Madeleine Bergrahm, hållbarhetschef i Norden på HP.

Enligt Global Footprint Network skedde den globala resursförbrukningen 2019 1,75 gånger snabbare än vad planetens ekosystem kan återskapa. HP försöker nu dra sitt strå till stacken genom att möjliggöra för offentlig sektor, företag och organisationer att bli mer cirkulära på PC-sidan.

I en analys har bolaget påvisat att köpa datorer som tjänst, istället för som produkt, entydigt visar bättre siffror ur miljöhänseende, oavsett om det handlar om exempelvis klimatutsläpp eller biologisk mångfald. HP använde två bästsäljare, en notebook- och en desktop-enhet, där man jämförde hållbarhetsaspekter i HP:s Product-as-a-service-modell gentemot ett normalfall hur det ser ut när företag köper in datorer som produkter.

Att köpa datorer som tjänst minskar bland annat utsläppen av växthusgaser med 25 procent, i och med att de används längre och på ett bättre sätt. Därför behöver vi se över hur vi tänker på datorer idag, köper man dem som ett coolt tillbehör eller vill man mer åt nyttan som den ger? Vi behöver gå mer mot det senare, och tänka på samma sätt som vi gör angående exempelvis mobiltelefoner och företagsskrivare, där man oftare abonnerar på en produkt. Det är så vi kan förlänga livscykeln.

Om man köper datorer som tjänst kan vi även, genom analysplattformen Techpulse, se om varje användare har rätt produkt eller om den skulle kunna bytas mot en med högre eller lägre prestanda. Det är kanske inte alltid något som kunden lägger fokus på, de fokuserar ju på sin verksamhet, men vi kan optimera användningen.

Ökat hållbarhetsfokus

Madeleine Bergrahm Proffe

Madeleine Bergrahm, hållbarhetschef i Norden på HP.

HP:s fokus på produkt som tjänst (PaaS) går även hand i hand med ett ökat hållbarhetsfokus hos företag. Enligt Madeleine Bergrahm har nästan alla verksamheter ett antal hållbarhetsmål, och då kan tjänstefieringen vara en enkel trend att anamma och som kan hjälpa till att nå dessa mål.

Företag har ju svårt att påverka exakt hur våra och andra leverantörers produkter ser ut, hur mycket återvunnet material de har och så vidare. Men affärsmodellen har de verkligen makt att påverka.

Upp till 70 procent av all klimatpåverkan som en dator genererar kommer från tillverkningen. Samtidigt har HP fått sina enheter att sluka hälften så mycket energi vid användning som de gjorde för åtta till nio år sedan.

Därför blir det ännu viktigare att vi späder ut miljöpåverkan och att vi verkligen ser till att enheterna används en andra gång. På HP brukar vi säga att hållbarhet är ett samarbete och köper man som tjänst stämmer det ännu bättre. Då kan vi garantera, i de fallen det går, att enheten återanvänds efter att företaget eller organisationen skickat tillbaka den till oss, avslutar Madeleine Bergrahm.

Att köpa datorer som tjänst med HP

• minskar utsläpp av växthusgaser med 25 procent
• förbättrar resurseffektiviteten med 28 procent
• minskar påverkan på ekosystemet med 28 procent
• minskar människors negativa hälsoeffekter med 29 procent

Källa: HP

17 november 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng