Framtidens IoT-kontor

Kontor Coor 960640

Coor använder sensorer på kontor för att mäta koldioxidhalt, temperatur, luftfuktighet samt hur utrymmen används. Inte minst sedan covid-19 drabbade världen är ren luft, fri från virus, viktigt för att öka tryggheten hos anställda. 

Vi ser ett ökat intresse för IoT-lösningar. Företag och dess anställda vill se hur fastigheten nyttjas, hur många som är på plats, kunna optimera energiförbrukning och dylikt, säger Mattias Wahlgren, innovation manager på Coor.

I och med covid-19 har trenden med sensorer blivit än mer påtaglig. När Coor tidigare tittat i företagens behov har fokus främst legat på vad anställda behöver för att kunna optimera sina arbetsdagar, men nu ökar efterfrågan på trygghet.

Att ha rätt luftfuktighet och ren luft på kontoret som är fri från virus, pollen, bakterier och partiklar minskar risken för smittspridning av förkylningar och sjukdomar. Det ska helt enkelt kännas säkert att komma till kontoret.

Här kan vi med våra lösningar hjälpa företag att optimera sina kontor och hålla sig till uppsatta målvärden och riktlinjer, medarbetare kan se kontorsplatser som är lediga, hur många personer som är på olika våningsplan och så vidare. Vi såg trygghetstrenden komma redan tidigare men pandemin har absolut agerat katalysator, säger Mattias Wahlgren.

App för olika tjänster

För att förenkla vardagen för företags medarbetare erbjuder Coor en app som ger tillgång till en rad olika tjänster direkt i sin telefon. Där går det exempelvis att ta del av nyheter och information kring arbetsplatsen, hitta lediga arbets- och konferensrum, beställa och betala för mat, få notifieringar om man fått ett fysiskt brev eller paket men även hitta information om lediga parkeringsplatser och lunchrestauranger i närheten.

Appen är också ett verktyg för felanmälan på ditt företag. Vi har gjort det så enkelt att felanmäla att du hellre gör det än att du inte gör det. Vi vet också att majoriteten av användarna glömmer bort sin upplevelse på kortare än 30 dagar, så därför ställer vi ibland snabba frågor och enkäter till användarna kring vad de tycker fungerar bra eller mindre bra.

Vi vet att användare sällan vill ha 10 eller 15 appar till olika jobbrelaterade saker, så därför samlar vi allt på ett och samma ställe, säger Jacob Rhodin, innovation and solutions manager, Coor.

ML och ansiktsigenkänning

Vill du höra mer om Coors innovationsarbete? Lyssna på Mattias Wahlgren i Ateas podcast I huvudet på en innovationsledare tillsammans med Stefan Fasth. 

Coor intresserar sig även för flera andra tekniktrender där en är HCL, Human Centric Lighting. Det handlar om ljussättningen på arbetsplatser, något som allt fler företag får upp ögonen för då det kan ha en stor inverkan på hur vi som människor mår och presterar. Några andra trender man spanar in är bland annat machine learning och ansiktsigenkänning. 

Med ML och igenkänning kan kontrollera om personer har korrekt skyddsutrustning på sig på arbetsplatser där det krävs. Om de exempelvis inte har skyddshjälm på sig kan en skärm blinka rött och informera om att korrekt skyddsutrustning saknas. Men hittills har vi inte implementerat det hos kund, utan det har varit interna tester, säger Mattias Wahlgren.

Vi tittar även på att i framtiden bättre kunna prognostisera hur mycket och vilken mat vi vill tillaga i våra restauranger med hjälp av data. Coor har runt 150 restauranger och caféer och med hjälp av dataanalys hoppas vi kunna få tillförlitliga prognoser på hur många som kommer besöka våra restauranger. Dessa beräkningar bygger på data från beläggningsystem och andra parametrar som veckodag, väder och annat.

Kontorets nya konkurrens

Fastän allt fler arbetar hemifrån just nu tror Coor att kontoren lär bli än viktigare de kommande åren. Eftersom kontoren konkurrerar med andra alternativ, som exempelvis distansarbete, behöver företag ha arbetsplatser som anställda vill resa till, och där de kan träffas och lösa problem. 

Mycket kommer att handla om att ha en så tilltalande arbetsplats som möjligt och att skapa ett bra företagsklimat. Det är idag, trots att arbetslösheten är relativt hög, svårt att hitta rätt kompetens på arbetsmarknaden, och där kan ett attraktivt kontor vara den avgörande faktorn när en potentiell framtida kollega står och väljer mellan olika erbjudanden, säger Mattias Wahlgren, och fortsätter:

För att optimera sitt kontor behöver företag se över behovsbilden, vad utförs egentligen på kontoret och vilka effekter man vill uppnå? Anpassa och utforma sedan kontoret därefter.

Fakta om Coor

Coor är ett servicebolag som levererar, samordnar och utvecklar facility management-tjänster inom bland annat lokalvård, fastighetsservice och arbetsplatsservice.

3 november 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng