Dolda fel på video

Ett Trevligt Badrum

Tidigare krävdes en fysisk kontroll av dolda fel i fastigheter, men nu kan det mesta granskas via ett videomöte. Advokatfirman Sigvardsson i Sundsvall är specialiserad på just dolda fel och kan numera utföra uppdrag över hela landet, varav de flesta via video.

– Våra kunder kan numera koppla upp sig via Zoom, eller annan videoprogramvara, och visa oss och vår expert dels var felet finns i fastigheten, dels omfattningen. Det är verkligen oerhört effektivt, säger Robert Sigvardsson, advokat på Advokatfirman Sigvardsson i Sundsvall.

Video en revolution

Advokatfirman Sigvardsson är specialiserad på att hjälpa villa- och fritidshusägare i tvister om dolda fel. Det som har revolutionerat arbetet de senaste åren är möjligheten för advokatfirmans byggnadstekniske expert att i ett första skede titta och guida kunderna via video.

– Vi har till exempel en duktig sakkunnig i Umeå som via ett videomöte med vår klient kunde titta i en villa utanför Lund och konstatera att det fanns ett dolt fel. Ibland är den här typen av videobesiktningar fullt tillräckliga, men ibland behövs det även ett kompletterande fysiskt besök.

Pandemin är och har varit ofattbart otäck, men den har också drivit digitaliseringen minst fem år framåt, tror jag.

Smartare domstolar

Enligt Robert Sigvardsson har utvecklingen med videomöten i domstolarna gått snabbt framåt det senaste året. Tidigare vid beredningssammanträde i tvistemål, det vill säga muntlig förberedelse, var Robert Sigvardsson och hans kunder tvungna att ta sig till en tingsrätt för att kunna delta via videolänk i den tingsrätt som ansvarade för målet.

Men nu kan alla parter närvara via sin egen dator, platta eller telefon, var de än befinner sig och enligt Robert Sigvardsson fungerar det minst lika bra som att fysiskt vara på plats.

– Det är först det senaste halvåret som det har blivit möjligt. Det är Domstolsverket, som för den aktuella tingsrättens räkning, sätter upp ett videorum. Sedan loggar deltagarna in med pinkod och det är även möjligt att ringa in. 

Effektiva distansutbildningar

Advokatfirman Sigvardsson Proffe

Marlene och Robert Sigvardsson på Advokatbyrån Sigvardsson.

Robert Sigvardsson har följt hur it kan underlätta arbetet för hans bransch och han noterar att mycket händer nu. Inte minst coronapandemin har inneburit att flera instanser har upptäckt hur mycket som kan göras på distans.

– Som medlem i advokatsamfundet är du ålagd att vidareutbilda dig minst 18 timmar varje år. Tidigare var du tvungen att åka till föreläsningar och utbildningar runtom i landet, men nu har det blivit grönt ljus att köra även dessa på distans. Det fungerar mycket bättre.

Vad tittar ni på framöver?

– Vi vill fortsätta på den inslagna vägen med videoverktyg samtidigt som vi också ska stötta våra kunder i deras digitala utveckling. Pandemin är och har varit ofattbart otäck, men den har också drivit digitaliseringen minst fem år framåt. Det känns spännande att se vad den digitala framtiden har att erbjuda, säger Robert Sigvardsson.

25 november 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Ulrika Skarin

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng