1177-chatt granskas

1177 Chatt

Chatten på 1177 Vårdguiden har påverkat arbetsmiljön både positivt och negativt. En ny undersökning visar att sjuksköterskors tidspress har minskat och miljön upplevs som lugnare, men samtidigt finns det utmaningar med parallella chattar och att chatten inte kan användas av alla. 

 Den största risken som vi ser det är att man i den här typen av digitalisering glömmer bort de personer som av olika skäl inte kan chatta utan som behöver tala med en sjuksköterska. Alla har inte tillgång till en dator, kan inte språket eller har en funktionsvariation som gör att det inte är möjligt. Chatten kan vara ett komplement, men vi behöver fortsätta ha många kanaler in till vården eftersom att vi lever i ett heterogent samhälle, säger Åsa Cajander, professor vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet.

Under 2019 genomförde Region Uppsala ett pilotprojekt där man gjorde det möjligt för patienter att logga in säkert, registrera upplevda symtom och därefter chatta med sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden. Syftet var att öka effektiviteten i vårdens rådgivning, samt att vid behov kunna ge patienter möjligheten att komma i kontakt med läkare.

Mindre stress och tidspress

Resultaten är blandade. Övergången har gjort att sjuksköterskor upplevt mindre tidspress under perioden, vilket kan ha att göra med att inte lika många patienter kontaktade 1177 via chatt som via telefon. De erfor också en mindre känslomässig stress då det kändes lättare att hålla distans.

Sjuksköterskorna uppfattade det dock som stressande att chatta med många patienter parallellt, och att inte veta hur många som var på väg in och som kommer att starta en chatt med dem. Ibland kände de även stress över att behöva vänta på patientens svar i flera timmar.

Det är svårt att uttala sig om chatten ökade effektiviteten eftersom det var ett nytt arbetssätt vilket alltid tar tid att lära sig med nya system, och också att antalet patienter inte var så stort vilket eventuellt bidrog till att sjuksköterskorna valde att låta varje patient ta lite mer tid, säger Åsa Cajander.

Källa: Uppsala universitet

11 november 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng