Säker medicin i Helsingborg

Hemvården i Helsingborgs stad välkomnar en ny hjälpreda. Det är en medicinpåminnare som ger rätt medicin på rätt tid och som både ska avlasta medarbetarna och vårdtagarna. 

– Du som ska ha medicinen kanske är mitt uppe i något som du inte vill bli störd i eller vill egentligen inte ha besök just då för något så enkelt som att ta din medicin. Då räcker det med en liten apparat som plingar till och förser dig med tabletten, säger Veronica Hyllander, välfärdstekniksamordnare och systemförvaltare på Helsingborgs stad.   

Oval liten maskin

Medicinpåminnaren är som en liten oval maskin som går att fylla med mediciner. Den är låst och släpper bara ifrån sig medicin vid specifika tidpunkter på dagen, med tillhörande påminnelser. Det går inte att komma åt medicinen vid övriga tider och skulle strömmen gå finns det är 24-timmars batteritid som tar över.

Veronica Hyllander har själv arbetat som undersköterska och vet vilken tidspress många av kommunens medarbetare inom hemvården kan ställas inför. Därför tycker hon det är viktigt att minska stressen för personalen.

– Det är klart att en del kan oroa sig över att det blir nya saker att lära sig. Men där är det upp till oss att lyfta vilken hjälp det kan innebära för vår omvårdnadspersonal. Vi i hemvårdsgruppen kan testa och känna på den innan vi faktiskt sätter ut påminnaren till våra kunder.

All teknik som kan hjälpa vår personal måste vi ta tillvara på.

Alla tjänar på det

En vinst med medicinpåminnarna är att de kommer underlätta i omvårdnadspersonalens arbete genom att förse vårdtagare med den medicin de behöver på ett säkert och kontrollerat sätt, utan att ett fysiskt besök behövs enbart för läkemedelsöverlämnandet.

Men även kunderna tjänar förstås på lösningen och förhoppningen är att komma igång i slutet av november.

– Hade det inte varit för vårens virus hade vi redan haft medicinpåminnare ute hos våra kunder. Nu hoppas vi kunna komma igång i slutet av november, säger Veronica Hyllander.

Mer tid hemma

Hyllnader Och Robot Proffe

Medicinpåminnaren från Evondos och Veronica Hyllander.

Förhoppningen är bland annat att teknik som denna kan få kunderna att behålla sin självständighet och fortsätta att bo hemma. Veronica Hyllander har förhoppningar kommer innebära lättnader både för omvårdnadspersonal och för kunder.

– Umeå kommun redan har den här lösningen och vad jag förstår håller de på att utöka antalet, så jag tror också att det kommer att kunna hjälpa oss i Helsingborg att bli mer effektiva i vårt användande av personalens tid. Hemvården är hårt belastad i hela landet och all teknik som kan hjälpa vår personal måste vi ta tillvara på.

AR-glasögon

Förutom medicinpåminnarna finns det mycket annat spännande som Veronica Hyllanders kollegor i innovationsteamet på Helsingborgs stad vill titta närmare på.

– Vi tror att AR-glasögon kan vara en teknik som skulle kunna passa i vården. Det skulle underlätta när du kom till din vårdtagare och snabbt kunde få upp framför ögonen vad som ska göras. Det är en teknik som finns, så det handlar bara om att hitta bra sätt att få det att fungera rent praktiskt i arbetet och sedan implementera det, säger Veronica Hyllander.  

2 oktober 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto adobestock, Helsingborgs stad

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng