Mot digitala nationella prov

Enköpingskylt På Enköping Järnvägsstation
Sankt Illianskolan i Enköping är en av testskolorna inför införandet av digitala nationella prov. Ett bra samarbete mellan kommunens it-avdelning och skolan är nyckeln till framgång. Det menar it-samordnare Stefan Weber.

– Vi har en hög digital kompetens hos lärarna som ska ha hand om provet. Dessutom är it-teknikern på skolan oerhört kompetent. Det är några av delarna som kommer vara avgörande för ett lyckas med provet, säger Stefan Weber, it-samordnare på Enköpings kommun.

En av 100 testskolor

Sankt Illianskolan i Enköping var en av de 100 testskolor som Skolverket har utsett att köra digitala nationella provet ett år tidigare än landets övriga skolor. Syftet med de här försöken är att testa huvudmäns och skolors digitala förutsättningar att anordna provet och underlätta införandet av digitala nationella prov i hela landet genom att undanröja de huvudsakliga hindren.

Under perioden kommer bland annat utföra tester för att ta fram adekvata krav på en digital infrastruktur för landets skolor.

Skapa rätt förutsättningar

I sin roll som it-samordnare är det Stefan Weber som upprätthåller en löpande kontakt mellan skolan och Skolverket och håller sig uppdaterat på Skolverkets mål och riktlinjer. Det första digitala nationella provet för testskolorna kommer att äga rum under höstterminen 2021, men det finns en del bitar som måste komma på plats innan Sankt Illianskolan är redo för testprovet.

Till vår glädje höll vårt nät bra.

Från Enköpings kommuns sida handlar det om att säkra upp att det finns rätt tekniska förutsättningar, med alltifrån ett stabilt nät till att lärare har all den senaste informationen. Därför krävs det att kommunen är beredd att satsa och skapa förutsättningar för att Sankt Illianskolan är redo när det drar ihop sig. Men det räcker inte att stanna där.

– I slutändan ska ju alla kommunens skolor kunna köra digitala nationella prov. Det är därför viktigt att alla är involverade, både från kommunens it-avdelning och från skolorna. Vi är nu i färd med att samla rektorerna och utföra SKR:s skattningsverktyg LIKA för att få ett bättre hum om hur vi ligger till.

Fungerande federationslösning

Samtidigt kvarstår en del arbete där kommunen och Skolverket måste synkronisera. En del handlar om att få den så kallade federationslösningen att fungera. Federationslösningen är den programvaran som kommer att säkerställa dataflödet mellan skolan och Skolverket. 

– Skolverket måste kunna säkra proven under tiden som de skrivs, ifall något skulle hända med uppkopplingen mot Skolverkets tjänst. Där väntar vi på tester som ska komma. Vår federationslösning, som bland annat ska innebära att rätt elever får rätt prov, är på plats. Vi testade den i maj men gick inte riktigt i mål, så där har vi lite kvar att göra.

Ett stabilt nät

Weber Proffe

Stefan Weber, it-samordnare, Enköpings kommun.

Att nätverket håller när flera hundra elever sätter sig ner för att skriva provet är centralt. I det syftet hittade han och skolans it-tekniker på ett fyndigt experiment för ungefär ett år sedan.

– Vi ställde alla våra elever i årskurs 9 i korridorerna på skolan, och på nedräkning fick de alla slå på ett Youtube-klipp på sina telefoner. Först med den sämsta kvaliteten, och därefter stegvis gå över till den bästa upplösningen. Vi övervakade hela testet och såg en stegvis ökning i trafiken och till vår glädje höll vårt nät bra.

Hur har vårens pandemi påverkat ert arbete?

– Ur all stress och alla utmaningar som infann sig där och då, blev det skarpt läge när det handlar om att använda digitala lösningar för att kunna arbeta på distans. På det stora hela skärper folk till sig och kan mer än vad de tror. Ur den aspekten har coronapandemin verkligen satt fart på digitaliseringen, och har snarare påverkat arbetet med det digitala nationella provet positiv.   

Stefan Webers tre tips

1. Se till att ha bra kommunikation med kommunens it-avdelning och involvera medarbetarna där så att de vet vad som behövs.
2. Följ testverksamheten och utvecklingen kring digitala nationella prov. Skatta er själva och hur redo ni är inför införandet med hjälp av SKR:s skattningsverktyg LIKA.
3. Gör er redo för införandet. Lyft frågan på möte med kommunens alla rektorer och huvudmän. Glöm inte se över konkreta detaljer, som att det finns, tangentbord, möss, hörlurar och strömförsörjning till alla enheter.

22 oktober 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i skolanFoto Mostphotos, Tina Engström

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng