Krav på datautskott

Svenska Flaggor Utanför Riksdagen

För att Sverige på allvar ska kunna bli bäst i världen inom digitalisering behövs ett data- och digitaliseringsutskott i Riksdagen. Det menar Markus Selin, riksdagsledamot (s), som lagt en motion i frågan.

– Politiker vill väldigt gärna konkretisera, och när det gäller digitalisering finns det en förkärlek för att prata om bredbandsutbyggnad med fokus på kabellängd och överföringshastighet. Men nu behöver vi föra diskussionen på en högre abstraktionsnivå med fokus på digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen, säger Markus Selin, riksdagsledamot (s), ledamot i EU-nämnden samt ersättare i miljö- och jordbruksutskottet.

Motion om it-utskott

Efter ett långt yrkesliv som civilingenjör på bland annat Sony Ericsson blev Markus Selin för två år sedan invald i riksdagen.

– Det är en otrolig upplevelse att vara riksdagsledamot och det roligaste jag gjort i mitt yrkesliv. Jag ser det som en ynnest, och mina tidigare erfarenheter som chef inom it- och konsultvärlden blir en bra korsbefruktning med politiken.

En tidsfråga innan riksdagen fattar beslutet.

Resultatet är bland annat ett förslag från Markus Selin om att upprätta ett permanent data- och digitaliseringsutskott i riksdagen.

– Så vitt jag vet är det första gången någon lagt en motion med den här innebörden och det gör mig förvånad och lite sorgsen. Ur mitt perspektiv är det självklart med ett it- och datautskott bland riksdagens 15 utskott som bereder sakfrågor inom viktiga fackområden som försvar, juridik, jordbruk och utbildning.

Långt från megatrend

Utskotten i riksdagen arbetar alla i någon mening med att utforma framtiden. Det är bara ett av flera skäl till varför det behövs ett data- och digitaliseringsutskott.

– Varje utskott blir en miniriksdag och mycket av ledamöternas arbete bedrivs där. Med utskottens ägandeskap och fokus på viktiga frågor börjar det också hända saker.

Markus Selin Proffe

Markus Selin, riksdagsledamot (s), ledamot i EU-nämnden samt ersättare i miljö- och jordbruksutskottet.

Den digitala utvecklingen omfattar idag alla delar av samhället och det är här arbetet för det kommande digitaliseringsutskottet börjar.

– Idag är digitalisering och informationsteknik inte någon megatrend eller enbart en fråga om teknik. Nu handlar det om hur vi organiserar vårt samhälle med skola, vård, integritet och demokrati för att bara nämna några delar. För att Sverige ska fortsätta vara ledande inom digitalisering behöver vi driva de här frågorna på en mer övergripande nivå.

Ett klubbslag bort

Förhoppningsvis dröjer det inte längre förrän ledamöterna i riksdagens data- och digitaliseringsutskott samlas för första gången.

– Det verkar vara bara vara en tidsfråga innan riksdagen fattar beslutet. Med lite tur kommer klubbslaget falla redan i höst, säger Markus Selin.

 

28 oktober 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigitFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng