Ett samarbete mellan HPE och Voister

Hållbar it med HPE

Mjukvara som tjänst som drivs av hållbar energi och cirkulär hårdvara är grundbulten för hållbar it. Det säger Chris Wellise, globalt ansvarig för hållbarhet på HPE. 

– Hållbarhet är ingen lyx. Det är ett område där det investeras mycket och även under pandemin, då mycket annat får större utrymme, finns det ett brett intresse hos de företagsledare jag möter, säger Chris Wellise, chief sustainability officer på HPE.

Kris som synliggör

Det är lätt att tänka att coronaviruset tar fokus från hållbarhetsfrågor, men enligt Chris Wellise är det precis tvärtom.

– Intresset för hållbarhetsrelaterade upphandlingar och HPE:s satsningar på det området har snarare ökat. Det är svårt att sätta fingret på varför, men en tanke är att människor i tider av kris, som pandemin, blir påminda av annat oförutsett som kan hända och då ligger klimatkrisen nära till hands.

Som en service

Chris Wellise framhåller tre centrala faktorer som HPE tar tillvara på för en hållbar omställning. Det första är transformationen till software-as-a-service, SaaS, det vill säga att konsumera it som en tjänst. När företag och organisationer lägger ut sina lösningar i molnmiljöer är det generellt lättare att skala upp och ner efter behov.

Börja där du har störst möjlighet att göra nytta och kan påverka.

– Med HPE:s lösningar hjälper vi många att hantera sin it på ett effektivt sätt. Av den anledningen krävs det både mindre hårdvara och det går åt mindre energi för drift.

Den andra faktorn beror på den första. I en sådan tjänstemodell står HPE för driften och därmed konsumtionen av energin och kan välja, där det är möjligt, förnybara energikällor. För att hitta inspiration tittar Chris Wellise, som är baserad i USA, ofta på Sverige.

– Sverige är ledstjärnan i Europa, och till och med världen, när det kommer till innovation och hållbarhet. I både den privata och offentliga sfären tar Sverige ett stort ansvar, även när det handlar om datacenter. Jag är alltid nyfiken på vad som händer i Sverige.

Cirkulär hårdvara

Slutligen arbetar HPE för en hållbar it-industri genom återtag och sättet bolaget designar produkter. Sedan 1990-talet, när HPE var en del i HP, har bolagets hårdvara producerats efter devisen DfE, design for environment eller designa för miljön, vilket innebär att produkter byggs så att de är lätta att plocka isär och komponenterna byggs för att göra dem lättare att återanvända.

Wellise Proffe

Chris Wellise, chief sustainability officer på HPE.

HPE har som mål att deras nya produkter ska bestå av så mycket återanvänd elektronik som möjligt och tar dessutom emot och återvinner äldre hårdvara från kunder.  

– En tredjedel av fotavtrycket från ett stort datacenter kommer från den inbäddande energin i själva produkten och därmed kan vi spara mycket. Men där vi verkligen kan göra nytta är att maximera och effektivisera produkten över sin livstid. Vi investerar mycket för att bli så resurseffektiva som möjligt.

Vad har du för tips till de som vill bli mer hållbara i sin it-konsumtion?

– Att börja där du har störst möjlighet att göra nytta och kan påverka, som att sätta press på dina leverantörer om hur de arbetar med hållbarhet och försök göra en analys över din organisations klimatavtryck. På så sätt förbättrar du dina förutsättningar att göra störst skillnad. HPE kan till exempel hjälpa till med en hållbar it-hantering med vår tjänst Greenlake, som vi utvecklat och förfinat under ett decennium, säger Chris Wellise.

ASF Forum

Chris Wellise kommer att vara en av huvudtalarna på Atea Sustainability Focus Forum den 17 november. ASF Forum hålls i år digitalt och kommer att rikta fokus mot hur den gemensamma kraften från Nordens it-köpare kan bidra till konkreta framsteg inom transparens och cirkulär ekonomi.

9 oktober 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, HPE

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng