Tvättråd i molnet

Tvätt Molnet Woocode

Woocode har utvecklat ett molnbaserat, automatiserat system för design, beställning och print av tvättrådsetiketter för Rudholm & Haak. Planen är även att föra in blockchain i arbetet.

I och med att Rudholm & Haak finns över hela världen behövde vi ta olika lagar och språk i beaktning. Systemet översätter automatiskt språk och sätter rätt symboler för rätt land, beroende på språkområden och lagkrav. Det är molnbaserat med ett gränssnitt som ska göra det enkelt att hantera och minimera risker för att göra fel, säger Luis Carvajal, försäljningschef på Woocode, företaget som utvecklade lösningen. 

Rudholm & Haak är en tillverkare och leverantör av textila tillbehör och logistiklösningar till klädindustrin. Ett relativt nytt område för företaget är tvättrådsetiketter. Där såg man stora potentiella vinster med att kunna erbjuda ett automatiserat system för design, beställning och print. En stor fördel skulle ligga i att kunna integrera systemet med kundens befintliga affärssystem, något som nu är verklighet.

Applikationen ska vara enkel och spara tid åt de anställda på Rudholm & Haak. Då det kan integreras med Rudholms kunders affärssystem så kan det även effektivisera hela produktionsledet.

Ett knapptryck

Efter att en beställning är gjord printar de anställda på Rudholm & Haak ut etiketterna med ett enkelt knapptryck. Systemet håller koll på antalet etiketter som producerats, vilken beställning som är näst på tur och på vilken av Rudholms fabriker som produktionen bör ske.

På så sätt ska våra kunder minimera transporter och tullar. Och eftersom att allt sköts i systemet så kan ingen data, exempelvis korrektur eller kopior, hamna utanför systemet. Det gör risken för fel minimal.

För att öka hållbarheten i klädindustrin tittar även Woocode på hur man kan börja använda blockchain i Rudholm & Haaks leveranskedja.

Vi vet att många konsumenter är angelägna om att deras kläder ska vara skapade av personer med bra arbetsvillkor. Det försöker vi nu lista ut hur vi kan spåra via blockkedjeteknik. Vi kollar även om vi kan spåra hur mycket vatten som gått åt vid produktionen. Men i båda de här fallen är vi ännu i ett tidigt stadie.

21 september 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng