Tinder för hjälp

Handla Mat Helsingborg

Med en ny app kopplar Helsingborgs stad ihop volontärer med personer i behov av hjälp. Under coronapandemin får bland annat personer i riskgrupper hjälp med att låna böcker, hämta paket och handla mat. 

Vi vill ge alla helsingborgare möjligheten att engagera sig i sin stad och kunna hjälpa till direkt utan långa kvalificeringsprocesser. Här passar appen bra eftersom en av de stora nyttorna är snabbheten. Tidigare har ärenden behövs tas om hand av en samordnare, vilket kan vara väldigt tidskrävande. Nu är det självkoordinerande.

Ibland tar det bara några minuter från att en äldre person ansökt om hjälp till att ärendet blivit accepterat av en volontär, samtidigt som alla samordnare på kommunen egentligen bara behöver övervaka, säger Johan Hammar, projektledare för kommunala mikrotjänster, Helsingborgs stad.

Från början var tanken att Helsingborg skulle testa appen Nyby för volontärarbete under andra delen av 2020. Men när covid-19 kom till Sverige förändrades behovet snabbt vilket ledde till att man, som första svenska kommun, redan i mars lanserade appen offentligt i ett pilotprojekt på ett år. Sedan starten har Helsingborgs stad löst 100 uppdrag. 

Vi fick vända på hela steken, kicka igång direkt och lära oss efterhand. På samma sätt som under flyktingvågen 2015 såg vi direkt att många ville hjälpa till i kristider, vilket ledde till att vi snabbt fick uppemot 1 000 användare, ett antal som fortfarande gäller.  

Det har passat bra för oss som kommun att få möjlighet att analysera och bedöma ett system innan man köper in det på ordinarie basis.

Två sätt att få hjälp

De behövande kan numera be om hjälp på två sätt. Det första är att ladda ned appen och registrera vad man vill ha hjälp med, exempelvis handling eller att posta ett brev. En volontär anmäler sedan sitt intresse och de båda kommer överens om detaljer i en privat chatt.

Det går även att ringa till kommunens kontaktcenter och säga vad man vill ha hjälp med. Samordnaren på kommunen lägger då in uppdraget i appen, tar kontakt med volontären som accepterat uppdraget och ger ut telefonnumret till den behövande personen.

Johan Hammar

Johan Hammar, projektledare för kommunala mikrotjänster, Helsingborgs stad.

Vi kan se att de livslånga, lojala engagemangen inom volontärskap tenderar att försvinna allt mer. Istället ser vi ett behov av enkla, snabba insatser och här stämde appen överens bra. Speciellt nu under coronatider när många behöver hjälp med små ärenden.

Samarbete med biblioteken

Handla mat, hämta paket och posta brev är några av de vanligaste ärendena sedan starten. En nyhet är att volontärer även kan hämta och lämna böcker åt behövande personer, vilket gjorts möjligt via ett samarbete med kommunens bibliotek.

Vi tittar också på möjligheten med digitala samtalsvänner där vi i så fall skulle få jobba med kvalificerade volontärer. Även digital läxhjälp eller att stötta personer på socialförvaltningen som befinner sig i problematiska situationer kan bli aktuellt.

Det är inte nödvändigtvis alltid så att en person antingen är behövande eller volontär, utan man kan vara bägge kategorierna. En person med ryggproblem kanske inte kan handla mat själv men kan istället lära ut svenska till en nyanländ. Vi ser stora möjligheter med att skapa sådana synergieffekter framöver.

Blir det en fortsättning efter att pilotprojektet är över?

Det är ännu för tidigt att säga, vi ska utvärdera vid årsskiftet. Det har varit intressant att testa ett nytt sätt att organisera volontärer, och vi ser absolut att sådana här verktyg kan göra nytta även efter coronapandemin.

7 september 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng