Nyheter från Ignite

Nadella Flightsimulator

Pandemin satte fokus på säkra, digitala samarbeten och när Satya Nadella inledde Microsoft Ignite innehöll keynoten nyheter inom Azure och M365 men även en önskan att världens medarbetare ska arbeta på ett hälsosamt sätt och känna tillit till tekniken.

När Satya Nadella inledde Microsoft Ignite var tempot snabbt och budskapet att Microsoft är det enda bolaget i världen som har en komplett teknisk portfölj för att få alla att kunna växa via digital teknik. I denna portfölj ingår Azure, Github, Linkedin, Power Platform, Microsoft 365 och Dynamics 365.

Satya Nadella började med att visa den senaste versionen av Microsoft Flight Simulator. Att manuellt flyga över Taj Mahal, Förbjudna staden i Kina och Mount Rainier hade inte varit möjligt utan kraften i bland annat Azure AI och Bing Maps. Med nya Azure Orbital tar Microsoft även Azure-infrastrukturen upp i rymden vilket ska göra det möjligt för alla att få tillgång till satellitdata.

Azure är världens dator. Azure har nu datacenter i 61 regioner och finns tillgängligt i 140 länder, vilket är flest av alla leverantörer. Samma teknik som vi använt i Flight Simulator kan du använda för att ditt företag ska nå nya höjder. Med nya Azure Communication Services förenklar vi även kommunikationen i Azure, säger Satya Nadella, vd Microsoft.

När det var dags att prata Power Platform beskrev Satya Nadella plattformen som bryggan mellan professionella utvecklare och oss vanliga.

För att ge ett exempel på den senare kategorin visade Satya en film med en rektor i Washington, som har utvecklat en app via Power Platform för att få lärarnas scheman att matcha med säkerhetsriktlinjerna för covid-19. Istället för att frekvent uppdatera ett dokument kunde Power Automate automatisera processen för schemaläggning.

Skärmavbild 2020 09 23 Kl. 14.23.54

Under keynoten visade Aya Tange, Product Marketing Manager för Microsoft Teams, bland annat upp hur mötesdeltagare kan sitta bredvid varandra.

– Det här är ett bra exempel på att alla kan vara utvecklare och alla kan använda Power Platform. Nu finns även en ny integration mellan Github och Power Platform att testa i en förhandsvisning.

Samarbeta och må bra

Mest tid spenderade Satya Nadella med att prata om Microsoft 365. I en tid när många arbetar hemma är det verktyget för att lyckas. Här fokuserade Satya Nadella på samarbeten, inlärning och välmående.

Vad gäller samarbeten anser Satya att Teams är det enda verktyget som fokuserar på hela arbetsflödet, det vill säga före, under och efter möten.

Senare i år släpps en ny inlärningsapp i Teams som låter organisationer integrera utbildningsmaterial från Linkedin Learning in i samarbetsverktyget. Där kan chefer ge medarbetare tillgång till utbildningsmaterial och följa hur mycket som har blivit gjort.

Pandemin har även lett till allt tröttare videomöten och har även ökat antal personer med utbrändhet. Här kan Virtual Commutes ge struktur för arbetsdagen och appen Headspace hjälpa medarbetare att koppla av. 

Säkerhet på distans

Den nya eran med mycket distansarbete har även ökat behovet av säkerhet oavsett var man befinner sig, vilket då kräver en zero trust-arkitektur. Enligt Satya Nadella är Microsoft det enda företag som kan erbjuda integrerade helhetsfunktioner inom identitets- och säkerhetshantering samt efterlevnad.

Satya Nadella 696X392

Satya Nadella och Microsofts tekniska portfölj.

Microsoft analyserar mer än 8 biljoner säkerhetssignaler om dagen, vilket ger en insikt som kan skydda våra kunder, både små som stora. Vårt integrerade SIEM och XDR-verktyg, som går under varumärket Microsoft 365 Defender, ger skydd för identiteter, klienter, appar, mejl, IoT, infrastruktur och moln.

Och med det uppgraderade Compliance Manager ska det bli lätt att efterleva komplexa förordningar och regler, exempelvis GDPR, vilket är tillgängligt för alla M365-kunder.

Som avslutning av keynoten pratade Satya Nadella om behovet av tillit. Användare måste kunna lita på teknik i allmänhet och Microsoft i synnerhet, därför att nu är behovet av digital transformation större än någonsin.

För att lyckas behöver företag stärka sina anställda, främja en ny kultur av hybridarbete, utveckla affärsmodeller och engagera sina kunder på nya sätt. Vi har världens bredaste portfölj av lösningar och produkter för att hjälpa dem med detta.

Men vi har också ett enormt ansvar att säkerställa att tekniken vi bygger gynnar alla på planeten, inklusive själva planeten. Vårt syfte och våra handlingar måste alltid anpassas för att hjälpa till att lösa världens utmaningar, inte skapa nya.

23 september 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Microsoft

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng