AI i svensk vård

Röntgad Hand

Idag används ett 60-tal AI-verktyg inom den svenska vården, bland annat för att granska röntgenbilder. Men experter menar att det kommer att dröja innan AI slår igenom på riktigt. 

– Det finns massor av saker AI kan göra, den kan hjälpa till med den här diagnosen eller det här delmomentet, men det finns förhoppningar bland allmänhet och politiker att det helt och hållet ska revolutionera all vård och väldigt snabbt få allting väldigt mycket bättre och det tror jag kommer att ta tid, säger Kalle Åström, professor i matematik och en av initiativtagarna till Lunds universitets AI-nätverk.

I en rapport från Socialstyrelsen från förra året rapporterades det att det idag används 59 AI-verktyg inom vården, och är framförallt utvecklat inom bildanalys. Ett exempel är det arbete som leds av Max Gordon, forskare och biträdande överläkare i ortopedi på Danderyds sjukhus, där AI används för att läsa av röntgenbilder och identifiera frakturer.

– När vi har kommit så pass långt att vi kan koppla ihop hur patienten mår efter olika frakturer och hur det går för dem, då kommer algoritmen kunna hitta mönster som vi inte hittills sett. Det har vi sett inom andra områden att den kan lära sig att identifiera mönster på ett ganska oberoende sätt.

Hinder kvar

Även om det finns ett stort antal initiativ inom vården där AI tillsammans med läkare kan effektivisera olika moment, kan det dröja innan tekniken kan slå igenom på allvar. Kalle Åström som lyfter två centrala utmaningar: teknisk integration och användarvänlighet.

Även från Statens medicinsk-etiska råd, som i mars publicerade en text om AI och etik, menar man att det finns utmaningar.  

– Kunskap och osäkerhet bromsar AI-utvecklingen. Vi ser att hälso- och sjukvårdens ramverk om ansvar, tillsyn och uppföljning behöver utvecklas. Vi tror att myndigheter kan behöva utvidgade uppgifter och få ökat ansvar inom det här området. Frågor om integritet och dataskydd måste få en lösning, säger Kenneth Johansson, ordförande för Statens medicinsk-etiska råd.

Max Gordon bedömer även han att utvecklingen går åt rätt håll, men att det antagligen kommer att ta längre tid än vad många hoppas.

– Min magkänsla säger att det kommer att ta tid för AI i sjukvården. Vi behöver ha en väldigt hög säkerhet innan vi helt kan släppa lös den, låta AI bedöma en röntgenbild från början till slut själv och först efteråt kontrollera det. Vi är inte riktigt där än, säger Max Gordon.

Källa: DN

11 september 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng