Skolan som klarar corona

Glada Barn Med Böcker Mot Gul Bakgrund

Många moment är effektivare att göra på ett digitalt sätt, men enligt Stojanka Drinic pekar forskning på att läsning i riktiga böcker är bättre än de digitala motsvarigheterna.

När höstterminen drar igång kommer det vara med fortsatta restriktioner på grund av pandemin. Grundskolan Nya Elementar i Bromma är rustade med Apple Classroom och Teams, och har dessutom samlat goda erfarenheter från vårterminen.

– Vi har en plan för många tänkbara scenarion, beroende på hur pandemin utvecklas under hösten. Men det enda vi kan vara förberedda på i dagsläget och veta med säkerhet, är att vi måste vara redo för snabba förändringar, precis som vi var under vintern och våren, säger Stojanka Drinic, biträdande rektor för grundskolan Nya Elementar i Bromma.

Höstplan på plats

Utvecklingssamtal kommer fortsatt hållas digitalt. Vårdnadshavare får varken lämna eller hämta barn inne i skolbyggnaden. Är man sjuk, eller har sjuka föräldrar eller föräldrar i riskzonen gör man bäst i att fortsätta studera hemifrån. De som är i skolan påminns ständigt om fysisk distansering och om att tvätta händerna noga.  

Vi har arbetat med en digital kultur under en lång period.

I ljuset av Skolverkets senaste rekommendationer inför skolstarten kommer Nya Elementar fortsätta arbeta på liknande sätt och med samma inställning under höstterminen som under vårterminen.

Förberedda med Apple Classroom

När coronapandemin började ge sig till känna på allvar i Sverige i mitten av mars var det fortfarande oklart huruvida för- och grundskolor skulle stänga helt och hållet. Då förberedde sig lärarna och ledningen på Nya Elementar på flera olika scenarion.

Oavsett om skolans alla 1 200 elever skulle behöva stanna hemma var man redo för undervisning på distans, bland annat tack vare sin satsning på Apple Classroom.

– Vi har arbetat med att sätta en digital kultur under en lång period och både föräldrar, lärare och elever är vana att arbeta i verktyget, och har koll på hur uppgifter lämnas in, var man hittar återkoppling, med mera.

Alla möten med elever eller personal emellan har skett i Microsoft Teams, och för att vara på säkra sidan har även alla lärt sig att hantera Zoom, och i början uppdaterade skolan tätt så fort det kom nya besked kring hur pandemisituationen utvecklade sig.

Positiva resultat

Enligt Stojanka Drinic var resultatet över vårterminen nästan bara positivt. Men som så många andra skolledare vittnar om, är det de elever som har det tufft i skolan som har drabbats hårdast av pandemin.

– De har varit i skolan fysiskt så mycket som möjligt eftersom det blir lättare för både dem och oss att hjälpa dem då.

Omfamna digitaliseringen

Enligt Stojanka Drinic bör en skolledare omfamna digitala verktyg, där både forskning och praxis visar en iögonfallande effektivisering, för att överhuvudtaget kunna bedriva en relevant skolverksamhet. Det visar inte minst nuvarande situation. 

Stojanka Proffe

Stojanka Drinic, biträdande rektor, Nya Elementar

– Ta en sådan sak som screening av elever, det vill säga att få ett hum om hur nya och nuvarande elever på skolan ligger till i de olika ämnena. Det tar så oerhört mycket längre tid att göra analogt än digitalt och är nästan omöjligt att göra analogt på distans.

– Där måste man som ledare visa vägen med rätt inställning och att man är öppen för förändringar. Det innebär inte att allt ska digitaliseras när eleverna lär sig bättre analogt, som till exempel bokläsning.

Inom vilket område kan digitala verktyg vara till stor hjälp framöver?

– Vi har otroligt mycket data som elever själva rapporterar in med jämna mellanrum om deras inställning till lärande, undervisning och självlärande. Om vi kan samla upp och analysera den datan kan vi få en helt annan inblick om vad de efterfrågar, vilken stöttning de känner att de behöver, och vad de saknar i sitt lärande och sin skolmiljö, har vi otroligt mycket att vinna.

13 augusti 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i skolanFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng