Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Så omstartar Sverige

Stockholm Sverige Omstartskommissionen

Ett nytt digitaliseringsmål, en nationell plattform för myndighetsdata och bibliotek som minskar det digitala utanförskapet. Det är några av Amy Loutfis förslag i Omstartskommissionens rapport för ett starkare digitalt Sverige.

Digitaliseringen har möjliggjort en plan B för många organisationer under coronapandemin, nu är det dags att digitalisering blir plan A, säger Amy Loutfi, professor i informationsteknologi och vicerektor för AI vid Örebro universitet.

Under måndagen lanserade Omstartskommissionen rapporten Idéer för ett starkare Sverige som handlar om hur Sverige ska börja om på nytt efter coronapandemin. En av delarna heter Digitalisering för ett starkare Sverige med Amy Loutfi som författare, och några av hennes förslag är ambitiösare mål och bättre förutsättningar för AI och datorstyrning. 

Ett nytt ambitiöst digitaliseringsmål

Att bara vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter räcker inte, utan Sverige behöver och har möjlighet att inom vissa områden också leda digitaliseringen och skapa innovationer på området.

Skapa förutsättningar för implementering av AI och autonoma system

Det behövs ett svenskt regelverk för automatiserat beslutsfattande för alla olika aktörer, inklusive checklistor för branschen, för att vägleda dem i utvecklingen av autonoma lösningar.

Bygg upp bättre mekanismer för datastyrning

En heltäckande API-gateway och en nationell digital plattform behövs som central punkt för att ta hand om data från olika myndigheter, säkerställa säkerheten och göra en enkel och användbar delning möjlig.

Vi kan se att länder med tydliga strategier för dataförvaltning lyckas väldigt väl. Estland, Singapore och Finland visar vägen i frågan. Sverige har potential att följa efter.

Offentliga bibliotek ska få i uppgift att utveckla tjänster för att minska det digitala utanförskapet.

Enligt Amy Loutfi krävs även ett ökat fokus på den mänskliga delen av digitaliseringen. Ett förslag här är att offentliga bibliotek ska få i uppgift att utveckla tjänster för att minska det digitala utanförskapet.

Amy Loutfi Orebro

Amy Loutfi, professor i informationsteknologi och vicerektor för AI vid Örebro universitet.

Det krävs också en ökad innovationstakt för att få till en snabb omstart och återhämtning. Det vill man se genom att skapa så kallade regulatoriska sandlådor för utrullningen av nya digitala verktyg.

Amy Loutfi vill även att Sverige stöttar testmiljöer för 5G på områden där det finns bra samverkan mellan akademi, industri, stat och offentlig sektor. Sedan behöver hela Sverige, inklusive glesbygden, ha tillgång till uppkoppling och där kan nya tekniker erbjuda ett alternativ till fiber.

 Överge målet om viss uppkopplingshastighet och satsa på ett kvalitativt mål: bra uppkoppling som kan användas för utbildning och jobb på distans. Olika tekniker kan komplettera varandra, till exempel fiber och fasta trådlösa anslutningar.

Fler förslag från utredningen

Förändra trygghetssystemen vid arbetslöshet

På så sätt ska de omfatta omskolning och vidareutbildning i digitala färdigheter, och erbjuda trygghet på individnivå.

Utbildningssystemet måste erbjuda livslångt lärande

Skapa långsiktiga incitament för högre utbildningsinstanser att erbjuda omskolning och vidareutbildning inom exempelvis AI, cybersäkerhet och digitalisering.

Behandla digitalisering som ett eget utbildningsspår i skolan

Alla elever ska få kunskap om grundläggande tekniska begrepp och digitaliseringens sociala påverkan.

18 augusti 2020 Reporter Fredrik Adolfsson digit Foto Adobestock, Örebro universitet

Rekommenderad läsning

Konsert 960640

Covidpass med blockkedja

4 mar 2021 säkerhet

Delstaten New York har börjat testa en app baserad på blockkedjeteknik som påvisar ifall personer har tagit vaccin mot covid-19 eller mottagit ett negativt provresultat. Appen ska snabba på öppnandet av samhället. 

Person Med Röd Jacka Susar Fram På Damcykel

Data driver Södertälje

1 mar 2021 digit

Södertälje satsar på datadrivna beslut med hjälp av AI, IoT och öppen data. Uppkopplade papperskorgar och parkeringsplatser och sensorer som mäter snödjup och antalet cyklister ska förenkla tillvaron för både medborgare och anställda.

Servicerobot

Boom för robotar

26 feb 2021 digit

Coronapandemin har lett till en ökad efterfrågan på servicerobotar. Försäljningen gick upp med 24 procent under 2020 och kommer fortsätta öka 2021.

Klocka 960640

126 000 hot/minut

25 feb 2021 säkerhet

Under 2020 skedde 62,6 miljarder cyberhot, det vill säga 126 000 hot per minut. Det är en ökning med 20 procent jämfört med 2019 som bland annat beror på att många har arbetat hemifrån och att hemmanätverken inte håller tillräcklig säkerhetsnivå.

Ansikten Östersnd 960640

It för teknikovana

16 feb 2021 digit

Östersund vill öka teknikvanan hos medarbetarna och de som bor i kommunen, bland annat genom att öka användningen av Ipads, videomöten och digitala utbildningar. Vissa projekt har varit lyckade, andra har stött på problem.

Flygplan Flyger Mot Kameran

Smart teknik på Swedavia

15 feb 2021 digit

Trots pandemi fortsätter Swedavia att utveckla smart teknik på flygplatserna. Bland annat har det statliga bolaget tagit hjälp av digitala mätpunkter och öppna API:er för att underlätta säkerhetskontroller och göra det enklare för nya flygbolag att ansluta sig.

Plattor 960640

Covid hjälper plattor

11 feb 2021 digit

Marknaden för plattor gick upp med 18 procent under 2020. Ökningen är en följd av coronapandemin då många letade efter billigare alternativ till bärbara datorer.

Vaccin Corona

Facebooks antivaxx

10 feb 2021 digit

Facebook förbjuder vaccinmotståndares försök att sprida desinformation om covid-19. Bland annat är det inte tillåtet att skriva att coronavaccinet är farligare än viruset, att det är giftigt eller att vaccinet kan orsaka autism. 

Hjärtan Molnet

Rekord för molnet

8 feb 2021 digit

Globala investeringar i molninfrastruktur växte med 32 procent under det fjärde kvartalet 2020. Marknaden omsatte 39,9 miljarder dollar under perioden, vilket är 10 miljarder mer än samma period 2019 och därmed den största ökningen någonsin.