Så omstartar Sverige

Stockholm Sverige Omstartskommissionen

Ett nytt digitaliseringsmål, en nationell plattform för myndighetsdata och bibliotek som minskar det digitala utanförskapet. Det är några av Amy Loutfis förslag i Omstartskommissionens rapport för ett starkare digitalt Sverige.

Digitaliseringen har möjliggjort en plan B för många organisationer under coronapandemin, nu är det dags att digitalisering blir plan A, säger Amy Loutfi, professor i informationsteknologi och vicerektor för AI vid Örebro universitet.

Under måndagen lanserade Omstartskommissionen rapporten Idéer för ett starkare Sverige som handlar om hur Sverige ska börja om på nytt efter coronapandemin. En av delarna heter Digitalisering för ett starkare Sverige med Amy Loutfi som författare, och några av hennes förslag är ambitiösare mål och bättre förutsättningar för AI och datorstyrning. 

Ett nytt ambitiöst digitaliseringsmål

Att bara vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter räcker inte, utan Sverige behöver och har möjlighet att inom vissa områden också leda digitaliseringen och skapa innovationer på området.

Skapa förutsättningar för implementering av AI och autonoma system

Det behövs ett svenskt regelverk för automatiserat beslutsfattande för alla olika aktörer, inklusive checklistor för branschen, för att vägleda dem i utvecklingen av autonoma lösningar.

Bygg upp bättre mekanismer för datastyrning

En heltäckande API-gateway och en nationell digital plattform behövs som central punkt för att ta hand om data från olika myndigheter, säkerställa säkerheten och göra en enkel och användbar delning möjlig.

Vi kan se att länder med tydliga strategier för dataförvaltning lyckas väldigt väl. Estland, Singapore och Finland visar vägen i frågan. Sverige har potential att följa efter.

Offentliga bibliotek ska få i uppgift att utveckla tjänster för att minska det digitala utanförskapet.

Enligt Amy Loutfi krävs även ett ökat fokus på den mänskliga delen av digitaliseringen. Ett förslag här är att offentliga bibliotek ska få i uppgift att utveckla tjänster för att minska det digitala utanförskapet.

Amy Loutfi Orebro

Amy Loutfi, professor i informationsteknologi och vicerektor för AI vid Örebro universitet.

Det krävs också en ökad innovationstakt för att få till en snabb omstart och återhämtning. Det vill man se genom att skapa så kallade regulatoriska sandlådor för utrullningen av nya digitala verktyg.

Amy Loutfi vill även att Sverige stöttar testmiljöer för 5G på områden där det finns bra samverkan mellan akademi, industri, stat och offentlig sektor. Sedan behöver hela Sverige, inklusive glesbygden, ha tillgång till uppkoppling och där kan nya tekniker erbjuda ett alternativ till fiber.

 Överge målet om viss uppkopplingshastighet och satsa på ett kvalitativt mål: bra uppkoppling som kan användas för utbildning och jobb på distans. Olika tekniker kan komplettera varandra, till exempel fiber och fasta trådlösa anslutningar.

Fler förslag från utredningen

Förändra trygghetssystemen vid arbetslöshet

På så sätt ska de omfatta omskolning och vidareutbildning i digitala färdigheter, och erbjuda trygghet på individnivå.

Utbildningssystemet måste erbjuda livslångt lärande

Skapa långsiktiga incitament för högre utbildningsinstanser att erbjuda omskolning och vidareutbildning inom exempelvis AI, cybersäkerhet och digitalisering.

Behandla digitalisering som ett eget utbildningsspår i skolan

Alla elever ska få kunskap om grundläggande tekniska begrepp och digitaliseringens sociala påverkan.

18 augusti 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock, Örebro universitet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng