AI-lyft i Mälardalen

Kranhissar Mot Blå Himmel

Nu finns alla förutsättningar för en lyckad digital omställning för svensk industri, men bolag måste hitta rätt sätt att använda data och vara beredd på att utveckla kompetensen. Det menar Daniel Boqvist på Automation Region.

– Idag finns det ett stort behov hos företag och organisationer att bättre utnyttja sin data för att skapa nya insikter. Där kan vi hjälpa till och visa hur till exempel maskininlärning, dataanalys och automationslösningar kan vara ett viktigt verktyg, säger Daniel Boqvist, programansvarig för forskning och innovation på Automation Region.

Automation Region bildades 2007 av företag i Mälardalen, för att driva kompetensfrågor inom automation och stärka svenska företags konkurrenskraft på en global marknad. Organisationen har som mål att skapa förutsättningar för bra automationstillämpningar och att bidra till att öka förståelsen kring utvecklingen inom automationsområdet.

Tillämpning och AI

Ett område som är särskilt aktuellt och där det finns ett stort behov av kompetens och verktyg är inom AI. Automation Region har tillsammans med Rise byggt den nya testmiljön Digicore Lab och nu kan företag ta med sig egen data, eller använda så kallad mockup-data, för att testa och experimentera hur maskininlärning skulle kunna fungera i den egna verksamheten.

– Det innebär att företag får möjlighet att testa och simulera innan man går vidare med sin investering.

Enligt Daniel Boqvist handlar det numera mer om hur AI kan tillämpas än om AI som begrepp.

– Idag pratar vi mer om digitala identiteter och it-säkerhet, mjukvaruintegration, dataanalys och innovationsledning. Begreppet AI börjar nyanseras och vi pratar mer om den industriella tillämpningen och implementationen av de teknologier som ligger under AI-paraplyet.

Många kämpar

Men fortfarande är det många som kämpar med sina digitaliseringsprojekt och som tar hjälp av Automation Regions nationella utbildningssatsningar, som ska underlätta så att företag ska hitta rätt och skapa värde ur ny teknologi.

– Vi ser att det är särskilt angeläget att öka möjligheterna för små- och medelstora företag att ställa om, för att kunna växa och konkurrera globalt.

Genom forskningsutbyten med bland annat Stanford University och ett nära samarbete med start-up miljön i Silicon Valley, via Nordic Innovation House, vill Automation Region öppna för fler samarbeten för medlemsföretagen i organisationen.

– Forskning måste göra nytta på riktigt och bidra till organisationens och affärsmodellens anpassning till ny teknik. Då kan vi tillsammans med våra partners, både i Sverige och internationellt, bidra till att skapa forum för konkreta aktiviteter och projekt.

Daniel Boqvist Proffe

Daniel Boqvist, programansvarig för forskning och innovation, på Automation Region.

Hur kommer det sig att Sverige är bra på digitalisering, samtidigt som vi har kompetensbrist inom flera områden?

– Det ena utesluter inte det andra. Inom innovation är vi världsledande inom många områden, samtidigt som det finns ett stort kompetensgap, till exempel finns det en stor efterfrågan på medarbetare med kompetens inom avancerad dataanalys.

– Vi har mycket spetskompetens inom teknik och forskning, men det behöver komma fler till nytta. Kompetensfrågan är nog den enskilt viktigaste frågan för svensk industris tillväxt och konkurrenskraft på kort lång sikt.

– För att vi ska nå dit behöver vi hitta nya sätt att kompetensutveckla och att företag ges möjlighet att ställa om och anpassa strukturer och affärsmodeller. Då kan automatisering och digitalisering ta fart på allvar.

Automation Region

Automation Region är ett nätverk bestående av cirka 160 företag, akademi och organisationer i samhället och finansieras till största del från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova genom Vinnväxt-programmet. Utöver det finansieras verksamheten med medlemsavgifter samt med medel från offentliga regionala och nationella aktörer.

Automation Region har även flera strategiskt viktiga internationella samarbeten med andra innovationsmiljöer i Österrike, Tyskland, Danmark och USA och arbetar för att vara den ledande europeiska innovationsmiljön för automationsindustrin.

20 augusti 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Automation Region

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng