Så skapar MS förtroende

Digitalisering är en lagsport som kräver samarbete och mindre konsensus. Det menar Hélène Barnekow Sverigechef Microsoft, som beskriver sig som en envis framtidsoptimist i Voisterpodden tillsammans med Kalle Hultenheim, vd Atea Sverige och Lisa Nore, Voister. 

– Att vara mitt uppe i en pandemi gör en ganska ödmjuk. Det finns nog ingen som är opåverkad någonstans. En sak som är uppenbart efter dessa månader är att digitaliseringen har påskyndats ytterligare i hela Sverige, och stora steg har gjorts på extremt kort tid både inom den privata och den offentliga sektorn. Det är givetvis också extremt negativt med alla de bolag inom till exempel hotell- och restaurangbranschen, och flygbranschen, som drabbats.

Ser du en risk att perspektivet blir för kortsiktigt?

– Ja, baksidan av myntet på kriser är att det blir rena punktinsatser här och nu. Jag känner nu att vi gått in i nästa fas och att vi har lite bättre koll på vad som kan komma att hända nästa vecka, och i takt med att dessa sätter sig är det viktigt att lyfta blicken och tänka hur det kommer se ut om ett år, till exempel.

Och det blir viktigt för it-avdelningarna att nyttja det förtroende som man fått.

– Verkligen. I sådana här kriser har man verkligen möjlighet att skapa förtroende.

Vilka är dina bästa tips för att hålla sig nära sina kunder i den här ganska brutala it- och techbranschen?

– Ja, det är sant att det är en brutal bransch med tanke på att utvecklingen går så snabbt. Därför tror jag att förtroende blir ännu viktigare för våra kunder framöver när man inser hur kriser kan slå och hur avgörande digitaliseringen kan bli då. Och nu när vi inte träffas på samma sätt blir det extremt viktigt att fortsatt upprätthålla kontakt. Nu flyttar sig kunder snabbt mellan olika faser och då måste vi vara nära och förstå vad som händer.

Varför är man rädd för att fatta beslut när tekniken redan finns där?

– Det är nog den mänskliga faktor. Instinkten att backa och fly sitter djupt rotad i oss och vi lutar oss gärna mot något som trots allt har fungerat. När det då skruvas upp och blir mer tekniskt måste du dessutom luta dig till massa andra personer för kunskap. Jag tror därför att det är oerhört viktigt att ha en företagskultur som hela tiden frågar sig varför och vad nästa steg är. Då skapar man en mentalitet som gör att man inte fastnar i att man inte vågar. Annars är det svårt att ta kliven, och den största risken vi har just nu är att frågorna besvaras på samma sätt idag som vi besvarade dem igår, tror jag.

Hur mycket diskuterar ni integritet och säkerhet?

– Jättemycket, skulle jag säga. Europa har ju verkligen rent juridiskt gått i bräschen och för ett företag som Microsoft tror jag att de tär enormt värdefullt att vara så stora och vara så aktiva i Europa som vi är.

Hur ser du vägen framåt när det kommer till cloud act?

– Rädslan för den har gjort att Sverige släpar efter betydligt, och framförallt mot våra grannländer. Det är allvarligt, för vi klarar inte av att ha ett samhälle som inte är digitalt. Cloud act är ju något som egentligen reglerar att amerikanska myndigheter kan be ut information i fall att det finns domstolsbeslut på att det handlar om information som skulle kunna utkrävas. Men detta har av vissa personer tolkats som att vem som helst kan be ut om information, vilket absolut inte är fallet. Och Microsoft skulle ju inte lämna ut information till vem som helst. Det finns ju ingen affärsmodell kvar om vi skulle agera på det viset.

Varför tror du att Sverige är så hett att bygga datacenter i?

– Många Norrländska kommuner började ju jobba mot det tidigt, och det är nog mycket som spelar in, som energifrågor, naturlig kylning, gott om land, skattefrågor med mera. En extremt viktig parameter för Microsofts datacentersatsning i Sverige var att vi ville bygga med en ny mer hållbar och effektiv design. Här har vi ett partnerskap med Vattenfall.

Vad kommer ni att leverera?

– Det är inte bara för Sverige. Vi har inte publicerat än vilka tjänster som kommer när. Allt går enligt plan.

Hur jämför du ditt ledarskap med hur det var på Telia?

–  På Telia var det en helt annan bredd, från de fysiska näten till våra tjänster. På Microsoft är vi en del i en stor koncern, så ledarskapet här handlar om hur vi kan hålla ett extremt fokus på kunderna, och också verkligen förstå hur vi kan använda hela våra kedja av tillgångar, internt, hos partners, startups, allt för att hjälpa våra kunder att realisera sina mål. Här kommer samarbete bli oerhört viktigt. Och vi i Sverige är duktiga på innovation och samarbete så det blir våra två superkrafter för framtiden. Vi ska däremot akta oss för att hamna i våra konsensusmodeller, då kommer det ta för lång tid att fatta alla beslut.

Microsoftteams Image (19)

Kalle Hultenheim, Lisa Nore och Hélène Barnekow.

Har det blivit för mycket konsensus under pandemin?

–  Nej, det tror jag inte, tvärtom har vi skapat samarbeten som vi kanske inte hade gjort innan. Samarbete och konsensus är inte samma sak, och det är det förra som vi ska lägga vårt krut på.

Var det något som överraskade dig när du kom till Microsoft?

–  Ja, bland annat att man har kommit mycket längre i att skapa en ödmjuk kultur. Det kommer nog mycket från vår vd Satya Nadella och hur han är som person, men jag tror också det kommer från att arbeta så extremt nära kunder att vi ser hur komplext det är att ställa om hur vi som människor gör saker. Det skapar en ödmjukhet. Allt kan ställas om rent tekniskt på en vecka, men hur vi hanterar det som människor har kommit mycket längre här på Microsoft än vad jag kanske hade trott.

Har du förändrat ditt ledarskap?

–  Ja, och det blir förstås extra påtagligt nu. Mycket av mitt ledarskap handlar om närheten till organisationen, och plötsligt så försvinner dessa tillfällen. Överlag tror jag att man bör reflektera mer över sitt ledarskap, och det sätts ju verkligen på prov nu. Jag tycker till exempel det är svårare att hålla koll på tiden nu.

Hur skulle du beskriva dig själv?

– Jag är en enorm optimist, och därmed rätt så envis. Jag är också en lagspelare, och digitalisering är en enorm lagsport.

5 juni 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth NoredigitFoto Microsoft, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng