Ett samarbete mellan Trend Micro och Voister

Full koll på arbetsmängden

Trend Micros Cloud Conformity ger dig full överblick och säker kontroll över koden i dina arbetsmängder. Oavsett i vilket moln de befinner sig och är oberoende av molnleverantör.

– Vår lösning riktar sig till dem som på ett smidigt och framförallt säkert sätt vill få kontroll på alla delar som ligger i molnet, säger Johnny Krogsboll, it-säkerhetsexpert på Trend Micro.

Arbetsmängderna i molnet

Cloud Conformity är en tjänst för att ge verksamheter bättre kontroll på sina så kallade workloads, eller arbetsmängder. En workload kan vara en uppsättning beräkningar och kod som ligger bakom en tjänst på en webbplats eller i en app.

Till exempel kan sidan där du fyller i dina adressuppgifter vid e-handling vara uppbyggd av en eller flera arbetsmängder.

Cloud Conformity håller koll på i stort sett allt.

Nuförtiden är det vanligt att verksamheter har en del av sina arbetsmängder i sina egna datacenter, medan andra ligger i molnet, där de i molnet framförallt ligger där eftersom det är lätt att skala upp om e-bokhandeln i exemplet har rea och det blir högtryck på beställningarna. Detta upplägg kallas för datacenterelasticitet just eftersom hela lösningen blir mer elastiskt.

Kruxet med arbetsmängder

Det finns dock ett krux med arbetsmängder i form av att när de väl är uppladdade i en molntjänst kan de vara svåra att kontrollera och bevaka och även flytta till andra platser i samma eller andra moln.

Det finns dessutom en säkerhetsrisk eftersom det sällan är någon som granskar den kod som har hämtas ifrån kodbibliotek på internet, till exempel Github och om koden visar sig ha buggar i sig kan det vara svårt att uppdatera den.

– Cloud Conformity håller koll på i stort sett allt, det vill säga när arbetsmängden exekveras, hur ofta, av vem, vem som ändrar i koden. Allt bäddas in i ett enkelt ramverk som är lätt för de som sitter och hanterar arbetsmängderna.

Det kallas för CSPM, Cloud Security Posture Managament och handlar om hur man på ett säkert sätt hanterar sina arbetsmängder. Cloud Conformity fungerar som en överblick, med vilken du kan få koll på dina molntjänster och få information om exempelvis belastningen av arbetsmängder.

– Vi använder oss av AI för att automatisera både upptäckten och åtgärderna, som behövs när en belastning äger rum.

Krogsboll Proffe

Johnny Krogsboll, it-säkerhetsexpert på Trend Micro.

En annan fördel handlar om de juridiska aspekterna av att ha koll på den data som hanteras i arbetsmängderna.

– Här har vi en rapporteringsmotor inbyggd i lösningen, så att det går att få ut exakt data på det man vill titta på.

Varför ingår inte den här lösningen i molntjänster?

– Det finns liknande tjänster, men de är uppbundna hos respektive molnleverantör. Mycket av framtidens apputveckling och managering bygger på den hybrida molnmiljön och där är Cloud Conformity unikt vad det gäller att effektivt och flexibelt kunna hantera arbetsmängder i flera olika moln samtidigt.  

4 juni 2020Uppdaterad 11 april 2024Reporter Tim LefflersäkerhetFoto adobestock, trend micro

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng