Eleverna sitter säkert

Två Roliga Hästar Tittar Ner I En Kamera

En milt surrande sensor på ryttarens hjälm kan minska risken för skador på hästen. Nu sprider Realgymnasiets elever den smarta lösningen vidare i Hästsverige.

– Det är viktigt att ryttarens sits är så korrekt och symmetrisk som möjligt, både för hästens välfärd och för hur effektivt ekipaget kommunicerar och samarbetar. En ryttare som sitter fel blir en sned och tung ryggsäck för hästen, säger Karin Olsson, programansvarig på Realgymnasiet som finns på 15 orter idag.

Realgymnasiet erbjuder företrädesvis yrkesinriktade utbildningar inom bland annat hästnäringen, och förbereder sina elever för en bransch som i Sverige har 500 000 utövare och omsätter 72 miljarder om året.

Ungefär 460 elever går den treåriga hästutbildningen med fördjupningarna Ledarskap och ridkonst, Ridsport, respektive Unghäst och avel.

Målet att med ett etiskt förhållningssätt erbjuda hästarna ett friskt och harmoniskt liv är den enskilt viktigaste frågan inom ridsporten idag.

– Målet att med ett etiskt förhållningssätt erbjuda hästarna ett friskt och harmoniskt liv är den enskilt viktigaste frågan inom ridsporten idag. Här ser vi att smart teknik har mycket att tillföra inom ett område som länge varit ganska traditionsbundet.

Bra vibrationer

Ridning är en viktig del av utbildningen och den som har sett Peder Fredricson flyga fram på All In förstår att det krävs betydligt mer än 10 000 timmar  för att bli riktigt bra. Samtidigt finns det många fallgropar på vägen.

Många ryttare har till exempel den omedvetna vanan att titta neråt. När huvudet vinklas vrids också kroppen i sadeln. Det syns knappt för blotta ögat men det märks i ryggen och munnen på hästen.

– Huvudets hållning påverkar hela överlivets position och är nyckeln till en god sits.

Den svenskutvecklade sensorn HeadQ fästs på ridhjälmens hakband och hjälper ryttaren räta upp nacken och därmed hela kroppen. När sensorn känner att huvudet börjar sjunka vibrerar den och ryttaren får en omedelbar och återkommande påminnelse om att räta upp sig.

Smartare sport

Realgymnasiet har använt verktyget sedan i december och redan utvärderat den.

– En av våra lärare gjorde ett självständigt arbete på högskolan och lät åtta elever använda sensorn i två månader. Resultaten visar stora skillnader för både häst och ryttare. Hästarna var nöjda och mer harmoniska, kommunikationen blev bättre, eleverna utvecklades snabbare, och det påverkar i förlängningen deras slutbetyg  i ridning.

Planen var att Realgymnasiet skulle låta eleverna i övriga Sverige turas om att använda HeadQ, men det kom en pandemi och distansundervisning emellan. Men så snart det är möjligt tar man vid där man var.

– Det känns roligt att vi som skola kan bidra till att eleverna tar med sig innovation ut i yrkeslivet. Då bidrar vi till ridsportens utveckling, säger Karin Olsson.

2 juni 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigitFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng