Lax med blockkedja

Lax Fiske Digitalisering

Coronapandemin har fått norsk fiskeindustri att påskynda sin digitalisering. Utöver blockkedjeteknik för att garantera ursprung finns nu både fjärrdiagnostisering och fjärrmatning på plats. 

​– Fiskodlare behöver kunna autentisera den levererade fisken, dokumentera väl fungerande odling och registrera att fiskarna mår bra när de anländer och därför har branschen utvecklat lösningar baserade på blockkedja, för att få spårbarhet i alla led, säger Trond Henriksen, ansvarig för vattenbruk på Atea Norge. 

Coronapandemin har lett till att stora delar av Norges fiskeindustri tänker mer långsiktigt och hittar nya digital sätt för att öka hållbarheten. Ett projekt inom samma sfär som den nya blockkedjelösningen handlar om fjärrdiagnostisering av sjuk fisk. För att minska mänskliga interaktioner och hålla social distansering kan nu fiskhälsoveterinären sitta hemma eller på sitt kontor men ändå vara till hjälp i sökandet efter skadad fisk. 

​– Tekniken är idag så pass bra att veterinären på distans kan vägleda personen på plats i hur man ska skära fisken och vad man ska leta efter. 

En stor anledning till de nya lösningarna i norskt vattenbruk är att uppfödarna under våren haft mer tid till att fundera över vilka möjligheter som finns för att förenkla och digitalisera sina processer.

​– Vi ser flera projekt på gång som ökar kunskapen om miljön och fiskens välmående samt leder till effektiviseringar i verksamheten. Framstegen som skett under de senaste fem veckorna hade i en normal situation tagit fem år. 

Automatisering och data

En annan nyhet är fjärrmatning av odlad fisk vilket ett antal företag har infört. Från baser på land kan anställda via skärmar följa fiskarna och mata dem vid behov. Det här lär bli allt mer utbrett framöver och kommer även att generera mycket mer data till verksamheten. 

​– Automatiseringen av branschen har fått ett uppsving vilket skapar en positiv ekonomisk påverkan och kan förbättra konkurrenskraften. Dessutom kan företag nu hämta ut mer data från driften, vilket även det kan öka effektiviteten i Norges fiskenäring. 

Även Geir Bornö, avdelningschef för fjärrdiagnostik på norska Veterinärinstitutet, uppskattar de nya innovationerna och ser dem som en naturlig följd av teknikens utveckling. Dock vill han vara tydlig med att det fortsatt finns stora värden av fysiska besök, exempelvis vad gäller diagnostisering av sjuk fisk. 

​– Jag ser diagnoser på distans som ett komplement till fysiska besök. Det är under besök på plats som vi får en fullständig bild av fiskhälsosituationen. Dessutom har vi regelverk att förhålla oss till som kräver besök ute på anläggningarna, säger Geir Bornö.

25 maj 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng