Digital kyrka i tiden

Ökad efterfrågan på digitala gudstjänster och jourhavande präster är några effekter som Svenska kyrkan ser under rådande pandemi. När allt blir mer normalt hoppas samfundet på digitala lösningar för att boka dop och att alla 22 000 anställda ska ha tillgång till Office 365. 

– Kyrkans devis har alltid varit att vara en kyrka i tiden. Just nu är samtiden digital och det är något som också vi omfamnar, säger Pelle Djerf, it-chef på Svenska kyrkan.

Teams för 600 församlingar

Pelle Djerf har varit it-chef i Svenska kyrkan i snart ett år och har tidigare haft samma roll på Läkemedelsverket och har också en bakgrund som konsult i it-branschen. En av de stora utmaningarna att digitalisera det 1 000 år gamla samfundet är den stora spridningen och mängden av olika enheter, med 13 stift och över 600 församlingar och pastorat från norr till söder, vilket dessutom innebär att man är Sveriges största fastighetsägare.

– Jag arbetar på kyrkokansliet i Uppsala och vår uppgift blir att hitta plattformar och arbetssätt som kan fungera både på nationell och lokal nivå. Därför är det viktigt att hitta församlingar som själva kan driva digitalisering, hitta lösningar som är skalbara och därefter sprida goda exempel.

Det finns stor potential att bli mer närvarande.

En av de första satsningarna har handlat om den digitala arbetsplatsen och en nationell utrullning av Office 365. Efter ett par år av förarbete och testperioder för utvalda församlingar är idag 500 anställda anslutna. Målet är 7 000 användare under 2020 och att samtliga kyrkans 22 000 anställda, med alltifrån vaktmästare till kommunikatörer, är Office 365-användare under 2021.

Pelle Djerf ser många fördelar med till exempelvis Microsoft Teams.

– Vi vill förstås att våra församlingar ska kunna samarbeta och samtala smidigt via video. Så många som hälften av våra anställda använder inte en dator under arbetstid och därför är det viktigt att ha lösningar som fungerar bra i telefonen.

Jourhavande präst

Office 365 är en satsning som även ska förenkla den interna kommunikationen. Men precis som alla andra företag och organisationer lyfter Pelle Djerf betydelsen av att vara tillgänglig gentemot både sina medlemmar och gentemot samhället i stort.

Något som funnits i många år är jourhavande präst som personer som ringer 112 kan be att kopplas till, och det går också att mejla eller chatta med en jourhavande präst. Under den rådande samhällskrisen har efterfrågan ökat kraftigt på den tjänsten och Svenska kyrkan har skalat upp och bemannat efter den senaste tidens behov.

Videogudstjänst

Även ett antal videogudstjänster har genomförts, med tanke på att människor inte kan samlas på samma sätt.

– Men det är inget jag tror kommer bli regel efter denna kris. Ett av kyrkans ledord är närvaro och vi tycker det är viktigt att människor kan mötas i det riktiga rummet. Men det kan förstås komma att fungera bra som komplement.

Papper och anslagstavlor

pelle djerf proffe.png

Pelle Djerf, it-chef, Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan har också en tjänst för att hitta rätt typ av konfirmationsläger, så att den som vill kan välja att konfirmeras och även välja inriktning som musik eller sport. Framöver tror Pelle Djerf på liknande tjänster för att boka en doptid.

– På det stora hela handlar det om att vi ska bli bättre på digitala tjänster för de som vill ta del av det som Svenska kyrkan har att erbjuda. Fortfarande sköts mycket med papper i brevlådan och affischer på anslagstavlor. Det finns en stor potential att bli än mer aktuell och närvarande för både nya och gamla generationer, med hjälp av digitala tjänster, säger Pelle Djerf. 

5 maj 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Leffler, Fredrik KrondigitFoto Mostphotos, Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng