ATG banar för hållbarhet

atg-hastsport-960640.jpg

Ett hållbart datacenter, ett player tracking-system som monitorerar spelbeteenden och en förflyttning till att hellre hyra än köpa it-utrustning är några av ATG:s delar för att öka hållbarheten och bidra till FN:s globala utvecklingsmål.

– 2019 flyttade vi till ett nytt, mer hållbart datacenter där vi virtualiserat hela produktions- och testmiljön. I och med virtualiseringen sparar vi extrema mängder energi och hårdvara. Samtidigt kan all överskottsvärme, som produceras i datacentret, återanvändas som fjärrvärme i nordvästra Stockholm. Vi har ytterligare ett datacenter som inte är lika miljövänligt, men vi har börjat planera för att göra även det mer klimatneutralt, säger Pierre Ahlby, technical product owner på ATG.

ATG arbetar med it och hållbarhet i olika former och strävar efter att följa FN:s 17 globala hållbarhetsmål, varav it bidrar till nytta för flera av dem. FN:s mål nummer tre handlar om god hälsa och välbefinnande, vilket ATG knyter an till sin omsorgsplikt.

– Vi har ett player tracking-system som monitorerar spelbeteenden och matchar det med de obligatoriska självtesten. Systemet flaggar sedan kunder med ett misstänkt ohälsosamt beteende som vi behöver kontakta. Vi strävar efter att arbeta så proaktivt som möjligt med spelansvar. säger Karoline Wikström Nilsson, sustainability coordinator på ATG.

Mål nummer tolv handlar i sin tur om hållbar konsumtion och produktion, vilket ATG mappar i hela sitt digitala erbjudande och mål nummer 16 handlar om fredliga, inkluderande samhällen.

– För mål 16 arbetar vi förebyggande med penningtvättsfrågor och använder system som uppmärksammar misstänkta transaktioner. Vi jobbar aktivt för att motverka matchfixning, dopning samt penningtvätt såväl inom vår egen organisation som på banor och hos ombud. Genom effektiva kontrollsystem och god kännedom om risker i värdekedjan förebygger vi korruption i verksamheten. ATG:s mål är att bidra till en spelmarknad som mår bättre imorgon än idag.

2 000 ombud

Bolaget är även i en stor omställning kring hur man köper in sin it-utrustning. Där handlar mer och mer om att hyra mobiler och andra enheter, för att slippa en situation där gammal hårdvara ligger kvar i lådor i flera år.

– På ATG återvinner och återanvänder vi it-utrustningen så långt det går i våra kontorslokaler. Vi uppmuntrar även medarbetare att lämna in sin privata utrustning till återvinning och återbruk. Där är dörren alltid öppen. Dessutom ser vi till att gammal it-utrustning hos våra 2 000 ombud runt om i landet återvinns på ett bra sätt när vi gör större förändringar i att byta ut gamla terminaler till nya, säger Pierre Ahlby.

Och det här är långtifrån det enda som händer ute hos ombuden. ATG håller nämligen på att digitalisera hela erbjudandet till kund, för att 2030 kunna erbjuda en pappersfri spelupplevelse.

– Övergångar tar tid och visst fanns det de som var tveksamma till en början. Men vi har mycket folk ute på banor och ombud som hjälper till med att visa hur man kan lägga spel digitalt, säger Karoline Wikström Nilsson. 

– Jag tror att vi kommer kunna erbjuda en pappersfri spelupplevelse redan innan 2030. Allmänt är personer som spelar på hästar relativt tekniskt bevandrade, de läser på om hästar på nätet, ser genomgångar där och så vidare. För tio år sedan lade cirka 10-15 procent av våra kunder sina spel online, idag ligger siffran på närmare 80 procent, säger Pierre Ahlby.

– Utöver detta är ATG stolt sponsor till två event som knyter an till samhällsnytta, nämligen Hello World, ett teknikläger för unga, och Women in tech som ska främja kvinnors roll inom it. Det långsiktiga målet är att ha en klimatneutral verksamhet 2045. Det är många små steg dit men vi ska lyckas, avslutar Karoline Wikström Nilsson. 

Fakta om ATG

ATG står för Aktiebolaget Trav och Galopp. Det ägs till 90 procent av Svensk Travsport och till 10 procent av Svensk Galopp. Däremot är ATG statligt kontrollerat genom styrelsens sammansättning, där sex av elva ledamöter är utsedda av staten. Hela bolagets överskott går tillbaka till hästsporten. 

14 april 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng