Skolan som ger jobb

kvinna-i-bilverkstad.jpg

Ett tätt samarbete med kommuner och företag gör att Lärandegruppen kan erbjuda jobbgaranti direkt efter gymnasiet. Planen framöver är att använda big data för ett ännu mer individuellt lärande och kunna sätta in extra insatser tidigt. 

– Vi utbildar för verkligheten. Digitaliseringen och informationssamhället kan eleverna hos oss inte bara läsa om utan även uppleva. Vi vill få in det som en naturlig del av utbildningen, vilket gäller alla utbildningar, säger Johan Lundberg, skolchef på Lärande i Sverige.

Lärandegruppen fokuserar på pedagogik och aktivt lärande, partnerskap samt digitalisering.

Genom Lärande Partner förbereder koncernen elever för yrkeslivet och tillsammans med kommuner och företag, inom olika branscher, undersöker man var störst kompetensbrist- och behov finns. Det innebär att elever på yrkesprogram får genomföra APL, arbetsplatsförlagt lärande, med högre kvalitet, och som ger bra resultat. 

– Inom tre av våra utbildningar kan vi ge eleverna jobbgaranti. Vi samarbetar med Nordic Choice Hotels, ProMeister/Mekonomen inom fordon och Great Security inom säkerhetsbranschen. Efter att eleverna gått ut gymnasiet får de sex månaders provanställning och det är vi unika med i Sverige, säger Anneli Larsson, vd Lärande Partner i Östergötland.

När eleverna går ur gymnasiet studerar eller jobbar 86 procent av dem inom ett halvår, jämfört med rikssnittet som är 59 procent.

– En stor anledning till det är att våra elever tidigt får vara ute i verkligheten, samt att vi använder oss av mentorer som inte är betygsättande. Eleverna kan fråga sina mentorer om saker de kanske inte vill fråga sin lärare om, vilket också gör att vi har ett högre trygghetstal i vår skolverksamhet jämfört med genomsnittet i Sverige.

Data för bättre lärande

Den andra stora delen i undervisningen är digitalisering, ett område som Lärande fick utnämningen Guldtrappan för. Framöver ser Johan Lundberg potentialen att använda big data för att göra mer träffsäkra analyser som leder till differentierat lärande och tidiga insatser.

– Vi ser en stor nytta i att bli bättre på att använda all data för att hjälpa läraren i sin planering av undervisningen. Idag har vi en väldigt teoretisk och till viss del analog hantering av elevens lärande, där man tolkar resultat i efterhand vad gäller prov, skrivningar och så vidare.

För att göra något åt detta har Lärande precis gått in i en ny lärplattform, Canvas, som möjliggör att bli stilbildande på nya, spännande sätt.

– Man kan tanka data med öppna API:er, vilket är en förutsättning för att komma någonstans idag. Här kan elever jobba med uppgifter och systemet förstår när eleven uppfattar uppgiften som lätt eller svår och utifrån det levererar nästa uppgift på rätt nivå. Det finns embryon till det här internationellt, men vi hoppas på att bli en av de första i Sverige som gör det på bred front med alla barn från grundskola till gymnasiet.

Hur ser ert arbete annorlunda ut om två år?

– Ambitionen är hela tiden att vara stilbildande inom aktivt lärande, digitalisering och partnerskap och om två år kommer vi fortsatt att vara i framkant, säger Anneli Larsson.

– Vi ser att alla i organisationen förstår vad digitala ekosystem är. Det kommer göra oss ännu bättre på att hitta systemen som samverkar. Vi kommer att lämna låsta, fasta system som ligger i någon databas på en server någonstans och gå mot öppenhet för att få till det digitala ekosystemet. Vi har inte så många gamla system kvar idag, men de som finns lär vara utbytta om två år, säger Johan Lundberg.

Fakta

Lärandegruppen i Sverige är en av Sveriges största friskolekoncerner och har fyra dotterbolag: Lärande i Sverige AB, Lärande Partner i Östergötland AB, Cognita Fastigheter AB och Magnetica Education AB. Lärandegruppen är koncern för både grund- och gymnasieskolor och har som ambition att vara stilbildande inom svensk skola och en naturlig, integrerad del i informationssamhället. 

5 februari 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonit i skolanFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng