Västerås visar vägen

tre unga munkpojkar i tibet går med varsitt paraply i tempel.jpg

För att öka teknikintresset startade Västerås Expectrum där etablerade och nya bolag samarbetar med elever. Upplägget har väckt intresse, både från andra kommuner men hubben har även haft mer långväga besök. 

– Vi har uppdrag att bidra till kompetensförsörjning och öka teknikintresset i Västerås för att ge näringslivet bättre möjligheter att rekrytera tekniskt kunniga medarbetare i framtiden. Därför har vi sedan fem år tillbaka drivit hubben säger Inger Sjölund Bengtsson, teknikpedagog på Expectrum.

Skola, teknik, mötesplats

Expectrum är en hub i centrala Västerås där det mesta kretsar kring ny teknik, moderna arbetssätt och oförutsedda möten. Utöver lokaler erbjuder hubben teknik för utbildning riktat mot elever och lärare samt en medarbetaryta med cirka 160 medlemmar från ett 50-tal organisationer.

Här blandas anställda från större företag med nystartade bolag, som befinner sig i en tillväxtfas. Upplägget drar studiebesök från andra kommuner men även mer långväga.

– Nyligen hade vi besök av tibetanska munkar som kom till Sverige specifikt för att besöka oss för att se hur det fungerande som lärandemiljö för barn.

expectrum kille.jpg

Anders Trygg, Facility Manager på Expectrum.

En av vinsterna med hubben är att Västerås näringsliv och skolor knyts ihop och får en chans att träffas.

– Alltifrån vd:ar på storbolag till förskolebarn träffas här. Det blir på så sätt en oerhört spännande mix och jag vet inte hur många lyckade möten som skett i pentryt vid kaffemaskinen. Några av dessa har lett till konkret framgång, säger Anders Trygg, Facility Manager på Expectrum.

Lysande ögon

Den del av Expectrum som riktar sig till skolor och elever och privatpersoner intresserade av teknik, består av bland annat skolbesök, utlåningsmaterial och kvällskurser. Varje år träffar teknikguider och -pedagoger över 10 000 barn och håller i teknikundervisningar ända från förskolan upp till gymnasiet.

Här erbjuds också kurser för att kompetensutveckla lärare i ämnet teknik och lärare kan även få kompetensutbildning i färdiga skolprogram. All undervisning bedrivs utifrån skolans läroplan. Därefter kan de boka upp sig och sina klasser för att på egen hand hålla i lektioner som finns i allt från programmering till enkel praktisk mekanik.

– En stadig leverans av lysande ögon, var det en kollega som sa när han såg barnen lämna efter ett givande besök, säger Anders Trygg.

Oh my god vilket place

Personalen arbetar också aktivt för att bredda teknikintresset och samarbetar med bland annat JIV, Jobba i Västerås.. Expectrum har också många tekniska samarbetspartners i dessa avseenden, som exempelvis ABB eller med Amazon Web Services.

expectrum tjej.jpg

Inger Sjölund Bengtsson, teknikpedagog på Expectrum.

I dagsläget är hubben ett förhållandevis unikt koncept i Sverige. Västerås gjorde för nio år sedan en nulägesanalys och såg en trend av sviktande intresse för teknikutbildningarna i kommunen.

– Det fanns ett behov av en fysisk plats och det har varit otroligt lyckat, säger Inger Sjölund Bengtsson.

– I höstas firade vi fem år. Om tio år har vi sett de första unga kullarna av barn som deltagit i vår verksamhet gå ända från låg- och mellanstadiet vidare ut i näringslivet. Det ska bli spännande att följa och se vilka effekter vi kan ha bidragit med och hur vi använder teknikutvecklingen i samhället, säger Anders Trygg.

30 januari 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng