Sundsvalls smarta skola

sundsvall-stadshus.jpg

På Skönsmons skola använder elever numera chromebooks, Google Classroom och interaktiva tv-skärmar. Förändringen har gett ökat elevengagemang och ska förhoppningsvis minska lärarnas administration. 

– Ingen elev kan säga att han eller hon missat en läxa på grund av sjukdom, tandläkaren eller dylikt, därför att nu finns alla uppgifter i Google Classroom som eleverna har tillgång till både hemma och i skolan, säger Per Frost, rektor på Skönsmons skola. 

Sundsvalls kommun har tecknat ett avtal med Google angående deras G-suite-verktyg. Tidigare skrev elever alla sina uppgifter med papper och penna, nu använder de chromebooks som sitt arbetsredskap. Det finns vissa fördelar med den förändringen, menar Per Frost. 

– Elever kan skicka exempelvis uppsatser i Google Drive till läraren, som sedan kan återkoppla i samma dokument. Sedan kan eleven och läraren utveckla texten mer och mer, tills de känner sig klara. Det är positivt ur ett pedagogiskt synsätt. 

– Vi har också en speciell programvara som gör att elever kan få en viss text uppläst för sig. Det går att få på olika språk och i olika hastigheter.

Elever som går i förskoleklass och upp till årskurs två har två-på-en vad gäller digitala verktyg, i det här fallet ipads. Årskurs tre och uppåt har en-till-en och här har de valt billiga chromebooks då de flesta programmen som används ändå finns på nätet.

Vilka är nackdelarna?

– En nackdel kan ju vara vårt beroende till internet. Sitter man med 25 elever med ett nätverk som laggar så är det ju jobbigt, men vi har ett nätverk som sällan fallerar. Så de problemen finns inte för oss. 

Har ni sett några förbättrade resultat hos eleverna än?

– Det är svårt att dra några sådana slutsatser än. Men vi har sett att elevernas intresse för skolarbetet verkar öka, och genom forskning så vet vi att engagemang går hand i hand med bättre resultat. Så på sikt kan nog resultaten bli bättre. 

– Jag är också övertygad att lärare som blir vana med digitala verktyg kan minska sin administration och därmed sin arbetsbelastning.

Lärare som blir vana med digitala verktyg kan minska sin administration och därmed sin arbetsbelastning.

Skönsmons skola har även börjat med interaktiva tv-monitorer som lärare kan använda i sina klassrum.

– Du behöver bara ha rätt programvara så kan elever jobba med händerna, och läraren kan även visa upp saker på det sättet. Det är it för en bättre pedagogik. Här har intresset varit stort och vi har fått en hel del studiebesök av andra skolor som vill ta efter. 

– Jag är så långtifrån it-specialist som man kan komma, men min uppgift är att inse möjligheterna som tekniken kan ge, och föra över det till elever och lärare.

Hur fortsätter arbetet?

– Framöver blir det väldigt viktigt att kompetensutveckla personalen. Det är viktigt att ha pedagoger som är skickliga på området i varje ämne. Det räcker inte att köpa ett gäng datorer och slänga ut dem till eleverna. Lärarna som arbetar på skolan nu kan alla verktyg men det kommer ibland ny personal och vi måste få med alla på banan, avslutar Per Frost.

4 december 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonit i skolanFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng