Västerås vinner tid

finger som knäpper.jpg

Nu arbetar medarbetare på Västerås kommun och Region Västmanland i samma sjukvårdsjournal. De nya satsningen gör att ledtider kortas ordentligt och att patienter får en tryggare vård.

– Vi har skapat en sjukvårdsjournal tillsammans med Västerås stad för att få en obruten kedja mellan kommun och region, med målet att skapa en effektivare och bättre vård, säger Linda Fasth, verksamhetschef för Digitala tjänster, Region Västmanland.

Minskade ledtider

Det handlar om att minska på ledtider och få ett effektivare flöde. Den fiktiva patienten Agda kanske både får besök hemma av vårdpersonal från kommunen Västerås, samtidigt som hon emellanåt måste besöka de regionala vårdinrättningarna, som bland annat ansvarar för att skriva ut medicin till henne.

Risken är stor att det kan krävas både ett och annat samtal eller mejl mellan personalen på regionen och kommunen för att få all den senaste information de tycker sig behöva om Agda för att ge henne bästa möjliga vård.

Det Region Västerås tillsammans med Västerås stad nu har gjort är att sätta upp en plattform som båda parter kan använda sig av för att på ett smidigt sätt få ut den senaste informationen om vårdtagare.

– Representanter från sjukvården ser att ett bättre informationsflöde sparar mycket tid varje vecka. Information hämtas på några sekunder tack vare att alla uppgifter dokumenteras i samma journalsystem, samtidigt som det dessutom är ett säkrare sätt att hantera uppgifter om patienten. Alla är på så sätt vinnare, säger Linda Fasth.

Nära vård

En central del i arbetet för att få ihop plattformen har varit att få representanter från både staden och regionen som alla ser nyttan och drar mot samma mål, och som är beredda att ta sig an exempelvis de juridiska utmaningar som dyker upp längs med vägen.

Satsningen ligger dessutom både politiskt och tekniskt rätt i tiden, och de flesta grundläggande förutsättningarna har funnits för att få det på plats, enligt Linda Fasth

– Det går en våg genom hela Sjukvårdssverige som handlar om en förflyttning till det som kallas nära vård. Det är väldigt dyrt att vårdas på sjukhus och det finns mycket att vinna på att flytta detta till primärvården och hemmet. Sådana här verktyg är oumbärliga i det arbetet.

linda fasth some.jpg

Linda Fasth, verksamhetschef, Digitala tjänster, Region Västmanland.

Påverkar många

Piloten är klar med lyckat resultat och nu pågår ett bereddinförande för samtliga sjukvårdsinrättningar i Västerås stad samtidigt som man tittar på en pilot för de privata aktörer som är aktiva i kommunen.

Därefter hoppas Linda Fasth att Region Västmanland kan få regionens tio andra kommuner att hoppa på tåget, och är mitt uppe i en turné för att hitta de nyckelpersoner från var och en av dessa kommuner som kan hjälpa till att göra detta till verklighet.

– Det är inte ofta man har möjlighet att hitta ett nytt arbetssätt som påverkar så många, det vill säga båda kommunens och regionens anställd, Linda Fasth.

12 november 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Voister, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng