Ett samarbete mellan Red Hat och Voister

Kalmars nya containrar

Samarbeten över kompetensgrupper, ta hjälp av experter och se till att ha rätt teknikpersonal. Det var några av de viktigaste byggstenarna när Region Kalmar län byggde en containerbaserad plattform via Red Hat Openshift.

– För oss var det viktigt att ha en väl supportad och välbeprövad plattform. Sedan har egentligen Openshift en bredare funktionalitet än vad vi behöver, men vi valde det ändå för att säkra dessa aspekter, säger Michael Ceder, chef IT Applikation på Region Kalmar län. 

Region Kalmar läns it-avdelning tog sig an uppdraget att bygga en ny containerbaserad plattform för drift av den centrala servermiljön för ett nytt trafiksystem för Halland, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län, och detta trots att man aldrig arbetat med containrar tidigare.

Det fanns sex olika leverantörer med i bilden med sina egna gränssnitt, exempelvis för CRM-system, en kundapp samt olika sorters automater och validatorer där man scannar biljetter. 

– Vi visste att containrar var något som kommer mer och mer, men vi hade inte kommit igång med det och hade ingen kompetens på området. När vi väl fick uppdraget var tanken att utpräglat arbeta med devops, vilket vi inte heller är vana vid då vi inte har någon utvecklingsavdelning och inga programmerare.

Bort med silos

Mycket var alltså oklart i början, men för att få igång arbetet så visste Region Kalmar län att man behövde hitta sätt att hantera containrarna. Första steget var att hitta en plattformsleverantör, och då föll valet på Red Hat och deras Openshift-plattform.

I arbetet med containrarna blev Region Kalmar län tvungna att direkt börja tänka annorlunda. Bort med silos och traditionella roller, in med nya sorters samarbeten.

– Stuprören i en organisation blir svåra att upprätthålla i det här sammanhanget. Serverteam, säkerhetsteam, applikationsteam – alla behövde samarbeta. Vi satte de olika kompetensgrupperna i samma projektgrupp och lät dem jobba tätt ihop.

Ett bygge för framtiden

Nu är den automatiserade containerplattformen på plats och man är i testfasen med att rent praktiskt använda den för alla trafiksystem. Region Kalmar län ser redan möjligheter i att lyfta in andra system på plattformen och Michael Ceder är nöjd över möjligheten att nu kunna erbjuda drift av flera olika system i form av containrar.

Brytandet av silos har blivit positivt för samarbeten även i andra sammanhang.

– Att bygga för framtiden är en stor vinst för oss och att vi nu kan arbeta med containrar breddar vårt tjänsteerbjudande. Sedan tycker medarbetarna att det är kul att arbeta med teknik som de vet kommer framöver, och på så vis framtidssäkrar de även sin kompetens. Brytandet av silos har blivit positivt för samarbeten även i andra sammanhang.

Vad ser ni för utmaningar nu fram till att ni börjar använda plattformen praktiskt för alla trafiksystem?

 En utmaning blir vår beredskap utanför kontorstid. Om en mindre del av ens system går på en avvikande teknik som inte används dagligen så blir det utmanande för alla i beredskapskedjan att kunna den tillräckligt bra, och några få personer kan inte ha beredskap ständigt. Så där utbildar vi personalen så att de får upp kompetensen i det som är akut och incidentrelaterat.

Hur ser er verksamhet annorlunda ut om två år?

– Om två år kommer säkerligen mer av vår drift ske i form av containrar. För oss finns det mycket fördelar med att ha en automatiserad kapacitetshantering som kan öka resurser vid behov. Jag tror att containrar kommer att växa framöver men hur mycket vågar jag inte säga, men de flesta leverantörer tittar ju på området.

Tips till andra som ska börja jobba med containrar

  1. Var beredd på en resa där både organisation, kultur och kompetens kommer att utmanas.
  2.  Se till att ha rätt teknikpersonal och satsa på utbildning. Vi hade personal som inte arbetat med just Openshift men däremot med Linux och som hade erfarenhet av drift och teknisk förvaltning. Det är en komplicera miljö att drifta och för att få en automatisering på plats måste man ha en god förståelse för vad som pågår i miljöerna. Se till att anställda får utbildning i de delar de inte har erfarenhet av. 
  3. Var beredd på att slå sönder silos och ha mycket tätare samarbeten mellan kompetensgrupper. Du behöver också få olika delar av organisationen släppa lite på ansvaret eller makten över vissa frågor. Få alla att lita på tekniken, till exempel att Container-plattformen gör sitt jobb säkerhetsmässigt för att separera trafik, fast det inte är en traditionell brandvägg.
  4. Ta experthjälp för att komma igång. Om man inte tidigare har sysslat med containrar så finns många fallgropar rent tekniskt. 
  5. Gör ingen förändring om du inte har ett bra stöd från ledningen. Många frågor kommer upp i organisationen, och du behöver en hel del stöd från chefsnivå.

1 november 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng