Mot framtidens hamn

fartyg i yilports hamn i gävle.jpg
Yilport i Gävle har med teknikens hjälp blivit mer transparent gentemot sina kunder. Nu siktar hamnen på att öka kundnyttan ännu mer, bland annat med hjälp av ett nytt lagringssystem och fjärrstyrda lyftkranar.

– Vi har två nya stora digitaliseringsprojekt igång. Det ena handlar om en automatisk hanteringsprocess i vår lagringshantering på lagret för papper och det andra är helt nya kranar, som kommer att manövreras på avstånd utan människor i närheten, säger Håkan Törnqvist, it-chef på Yilport i Gävle.

De stora kunderna för Yilport i Gävle är rederier som Maersk och MSC med flera. Yilport arbetar med fullständig transparens så att kunder lättare ska kunna följa sitt gods.

– Precis som du kan följa ett paket som skickas med posten, förser vi våra kunder med data in till deras eget system så att de kan följa sina containrar, säger Håkan Törnqvist.

Nytt lagringssystem

Härnäst handlar mycket om att få till ett automatiserat lager i hamnen, där papper skall hanteras. Det ska byggas ett processystem med olika transportband som ser till var allt gods ska.

– För oss handlar det framförallt om pappersgods, men det är ett system som skulle kunna hantera alla typer av lösgods. På så sätt är det något som potentiellt skulle kunna användas av Yilports övriga hamnar, men i första hand är det något som vi arbetar med här i Gävle. Just nu har vi lite utmaningar kring vilka mjukvaror som är bäst lämpade för oss, säger Håkan Törnqvist.

Ny hamn

I den containerhanterande delen av verksamheten är siktet inställt på fjärrstyrda förarlösa kranar. Inom två år hoppas man att ha de första kranarna på plats och kommer innebära att en och samma person kan sköta flera kranar samtidigt.

Gävle hamn

Gävle hamn räknas som ostkustens största containerterminal, med ungefär 900 fartygsanlöp varje år, och 6 miljoner ton gods som hanteras varje år.
Gävle kommun äger själva hamnen som sedan några år tillbaka driftas av terminaldriftbolaget Yilport.

Yilport är en turkisk hamnoperatör med verksamheter i bland annat Turkiet, Spanien, och i sydamerikanska hamnar.

– De kommer dessutom vara utrustade med säkerhetssystem som gör att de stannar om någon människa är i närheten av dem, för att undvika olyckor. Här handlar det just nu om att bygga klart på marken för att få ner alla kablar som behövs för att det ska bli verklighet, innan vi tittar mer specifikt på hur styrsystemen ska fungera.

Framtidens hamn

Håkan Törnqvist tror att automatisering och robotisering kommer att fortsätt att dominera den tekniska utvecklingen i världens hamnar. Men att mycket också hänger på dels kundernas digitaliseringsresa och dels hur snabbt infrastrukturen till och från hamnarna i from av vägar och järnvägar kan moderniseras.

– Precis som att man på flygplatsen checkar in och allt sköts i stort sett automatiskt skulle hamntransporten också kunna skötas så att man i princip aldrig behöver stanna. Kort sagt tror jag allt handlar om standardiseringar och en homogenisering av flödet in och ut ur hamnen. Det finns inte så många sådana idag, och där skulle det nog behövas en del branschöverskridande diskussioner.

22 oktober 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Yilport Gävle

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng