Innovation Gislaved

drönare med träd i bakgrunden.jpg

För att kicka igång digitaliseringen startade Gislaved Innovationslabbet och efter lyckade tester är nu drönare på väg ut i verksamheterna. Smart teknik i kombination med varsam och respektfull kommunikation är en stor del i det framgångsrika konceptet. 

– Sedan början av 2019 har vi i kommunen det vi kallar för Innovationslabbet, som ska fungera som ett kitt mellan våra medarbetare och ny teknik, och som syftar till att effektivisera arbetet och göra oss till en mer attraktiv arbetsgivare, säger Gustav Wendefors, projektledare för Innovationslabbet i Gislaveds kommun.

Gustav Wendefors är Innovationslabbet personifierad, då han leder det i stort sett på egen hand men med hjälp av några medarbetare digitaliseringsgruppen i kommunen. Här sker digitalisering på en mer strategisk nivå, där Gustav Wendefors och hans kollegor testar nya tekniska innovationer i liten skala för att kunna korta ledtiderna i själva implementeringsfasen.

– Idéen kom från ledningen, som vågade vara självkritiska och förutseende när de såg att vi rör oss för långsamt i förhållande till utvecklingen.

Check på drönare

Det handlar om alla möjliga tekniska lösningar. Användning av drönare är exempel på en teknik som har testats med lyckade resultat. Det började med att Gustav Wendefors fick tips från några enheter i kommunen om att de säkert skulle ha nytta av drönare i sina verksamheter.

Innovationslabbet köpte in en drönare och startade ett arbete med en projektgrupp och uppmärksammade andra verksamheter i kommunen att det fanns en drönare och gav dem möjligheten att fundera på vad en drönare skulle innebära för just deras verksamhet.

– Räddningstjänsten var väldigt entusiastiska och såg stora vinster att snabbt kunna få en överblick om allvaret under potentiella skogsbränder. Men det passar också mindre väntade verksamheter, som att fastighetsskötare lättare kan kolla taken på byggnader och eller förvaltningar som sysslar med grävjobb, som behöver dokumentera och få en överblick över sitt arbete.

RPA nästa steg

Testen med drönarna var lyckade och Innovationslabbet har lämnat en rapport med förslag på vad som bör göras i nästa steg för att implementationen ska bli så smidig som möjligt.

gustav gislaved2.jpg

Gustav Wendefors

Turen har kommit till RPA, där man är mitt uppe i att försöka få till en plattform, samtidigt som diskussioner förs med verksamheterna om vilka processer de har som skulle kunna automatisera.

Vad är viktigast i ditt arbete med Innovationslabbet?

– Det handlar om att alla ska ha klart för sig varför vi gör saker och varför vi tittar på en specifik teknik. Men därefter skulle jag säga att det viktigaste är att vi kommunicerar det vi gör på rätt sätt och med respekt för varandra. Alla är är inte lika intresserade av teknik eller lika digitalt mogna och det måste man ha respekt för. Det viktigaste vi kan göra är att kontinuerligt utbilda och berätta för våra anställda vilka möjligheter som finns och vilken skillnad ny teknik kan göra.

15 oktober 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng