Fler i jobb med Openshift

Förra året kom beskedet att Arbetsförmedlingen minskar antalet handläggare med 4 500 personer och digitala lösningar blev ännu mer efterfrågade. Openshift och ett agilt arbetssätt hjälper Arbetsförmedlingen att påskynda sina leveranser att matcha jobbsökare och arbetsgivare.

– Våra team arbetar agilt i sina leveranser, vissa mer än andra, men målet är vi ska arbeta agilt för att få ut så mycket kundnytta som möjligt, säger Robert Börjesson, produktansvarig på Arbetsförmedlingen.

Förra året fick ni besked att 100 kontor skulle läggas ner och 4 500 handläggare försvinna. Hur har det påverkat ert arbete?

– Arbetsförmedlingen beslutade i sammanhanget att satsa mer på det digitala. Sedan dess har vi fått väldigt många fler plattformar och behovet har ökat att arbeta mer med devops och snabba leveranser för att leverera tydligare värde till kunderna.  

Tycker alla det är bra eller finns det motstånd?

– Det finns motstånd i allt man gör som kan bero på att man inte förstår, eller att man tror att man inte hinner. Ofta när man träffar ett team i början så är svaret att det här kan inte vi göra, vi hinner inte med det här för vi har så mycket annat viktigt att göra. I det sammanhanget är det väldigt enkelt att bevisa och övertyga dem om att genom att göra på ett annat sätt frigörs tid. Det är det som är det häftiga med de här nya plattformarna och de nya arbetssätten.

Hur går ni tillväga?

– Vi satsar på en Openshift-plattform som möjliggör snabba och kontinuerliga leveranser för våra egenutvecklade system för de team som sysslar med det. Vi arbetar nära teamen och etablerar devops centralt i ett team som jag är ansvarig för och där vi tillhandahåller stödet till teamen att klara av dessa leveranser på ett snabbt och automatiserat sätt. Vi försöker bejaka teamens behov och utifrån det hjälpa dem framåt, helt enkelt.

Har du några tips till andra?

– Tipset är att inte tro att det här är enkelt. Det här gör ont, på så många olika sätt. Det gör ont i på riktigt i kultursjälen och alla påverkas, från teams och infrastrukturpartners till chefer. Just därför är det rätt saker att göra, för däri kommer den stora förändringen. När det har gjort ont ett tag kommer den stora vinsten. Ett annat tips i sammanhanget är att inte vara rädd att vara tydlig med var man är dålig på. Det är de grejorna som förmodligen behöver förändras mest.

Hur jobbar ni om ett år?

– Visionen är att alla utvecklar-team i praktiken levererar sin kod direkt in i plattformen med de nya rören som sätts upp där. Vi från min avdelning står nära teamen och ger dem en handfast hjälp hela tiden. Vi finns inte bara där när de behöver oss utan tränger oss på och är med i deras agila processer och tar bollar som vi ser är våra och där vi kan göra saker bättre än vad de kan. Vi tror att vi då har ett antal team som arbetar med att förflytta sin kod till micro services på ett mycket tydligare sätt än idag. Förhoppningen är alltså att vi arbetar närmare teamen och att vi också arbetar nära tillsammans med de som sköter infrastrukturen så att vi snabbt kan förändra vår infrastrukturella kapacitet utifrån de behov som finns.

31 oktober 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth NoredigitFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng