Bolidens plan för 2024

Uppkopplade gruvor med hjälp av 5G, allt fler medarbetare som jobbar digitalt och en konstant, hög säkerhet. Det är planen för Boliden, enligt CIO Göran Kördel. 

– Det som är aktuellt inom Boliden vad gäller digitalisering är först och främst hur vi kan stötta produktionen eftersom vi trots allt är ett producerande bolag. Det handlar om flera saker, alltifrån att det finns fungerande infrastruktur och nätverk till att det finns fungerande plattformar för dataanalys. Överhuvudtaget är förstås mycket av automationen som sker baserad på it, säger Göran Kördel, CIO Boliden.

Vad innebär 5G för Boliden?

– Att koppla upp gruvan är jätteviktigt men vi måste förstås bygga våra egna nät eftersom det inte finns uppkoppling där under jorden. Vi kör idag ganska stora wifi-nät, men vi tittar också både på 5G och på andra tekniker. 5G har vi haft en pilot med och det är en teknik som lovar mycket. Det ger lägre fördröjning och bättre kapacitet, det ger möjlighet att styra trafiken och täcker upp bra när man rör på sig. Men fortfarande är det omoget och det finns fortfarande inte klara affärsmodeller för leverantörerna. Vi har bland annat därför investerat i två stycken LTE-nät, eller 4Gplus-nät skulle man kunna kalla det. Det kommer vi väldigt långt med och tanken är att de ska kunna uppgraderas till 5G så småningom. 

Hur arbetar ni med it-säkerhet?

– Det kommer ju lite grand som en följd av detta därför att när vi kopplar upp saker i vår produktion gäller det också att det sker på ett säkert sätt. It-säkerhet historiskt har varit ganska fokuserat på att skydda information och administrativa system, men nu gäller det ju också att ha koll på vilka maskiner som är uppkopplade och att det inte går att hacka dem. Vi arbetar därför mycket med nya typer av system som kontrollerar vad som är på nätverken och som monitorerar trafik på ett intelligent sätt. Det finns ju en hel del ny mjukvara och tjänster för att kunna hålla koll på det, och det är jätteviktigt. Och utmaningarna ser annorlunda ut om vi jämför den operationella delen med lite mer traditionell kontors-it.

Många av Bolidens anställda kommer att vara it-användare. Hur arbetar ni med det?

– Ja, det är ett av våra fokusområden att se till att kunna stötta våra anställda med it, för precis som du säger har alla inte varit it-användare, men så håller det på att bli. Vår personal i produktion utrustas med plattor, med smarta telefoner och annan utrustning för att kunna komma åt information och system, och för att kunna styra processer och kommunicera. Det ställer krav, dels på att det finns bra utrustning och uppkopplingsmöjligheter, dels på användarvänlighet. Det är en utmaning som visserligen har varit aktuell länge, men ju mer uppkopplade vi blir desto nödvändigare blir det att se till att det också blir lättare kommer åt information och system.

Vilken återkoppling får ni av era anställda inom det området?

– Det är väldigt roligt för vi har kört en större pilot med att just se till att alla gruvarbetare i en specifik gruva får tillgång till plattor, och det har vi sedan utvärderat. Det har genererat förslag och behov av nya funktionaliteter som vi då paketerar i app-format. Det är ju så att människor idag har en helt annan datormognad än för bara 5-10 år sedan så man är van att hantera smarta telefoner och appar och så vidare. Så det slår väl ut.

Ni har en plan till 2024. Var står ni då?

– Så långt fram är naturligtvis lite svårt att se, men den stora trenden är ju framförallt att allt mer eller mindre är uppkopplat, såväl maskiner som människor. Baserat på det kommer vi att kunna göra väldigt mycket dataanalys för att vidare kunna optimera processer och höja vår produktivitet, men också kunna höja vår säkerhet för att bättre kunna kontrollera exempelvis vår miljö och miljöpåverkan.

21 oktober 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth NoredigitFoto Fredrik Kron, Boliden

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng