ett samarbete med vmware

Region Uppsala väljer VxRack

Med ett mjukvarudefinierat datacenter fick Region Uppsala en framtidssäkrad miljö som överträffar kraven på säkerhet och snabba leveranser. Med VxRack och Cloud Foundation är Uppsala redo för smarta containerlösningar.

– För ett par år sedan hade vi kommit till en punkt där vår konvergerade miljö behövde bytas ut och vi insåg att tekniken vi använde började bli en begränsning för våra behov och planer. Vi inventerade marknadens hypervisor-lösningar men insåg att det inte var ett alternativ för vår omfattande verksamhet, med nära koppling till samhällskritiska funktioner, behoven av snabbare leveranser till organisationen, och ambitionen att använda öppna API:er för att bara nämna ett exempel, säger Mikael Eriksson, sektionschef IT, Region Uppsala.

Ur ett tekniskt perspektiv skulle vi också kunna börja jobba med containers på ett smart och bra sätt.

1 100 aktiva servrar

Två sjukhus, primärvård, Uppsala läns kollektivtrafik samt kultursektor är några verksamheter som är beroende av Mikael Eriksson och hans cirka 130 medarbetare för en säker it-drift. Kraven var alltså mycket högt ställda när Region Uppsala med drygt 1 100 aktiva servrar skulle investera i framtidssäkrad säkerhet, skalbarhet och snabbare leveranser.

– Ganska snart kom våra diskussioner och vår omvärldsbevakning fram till att integrerade system som VxRack med VMware erbjuder många fördelar. Bland annat är vår uppfattning att VMware har blivit något av en branschstandard som allt fler applikationer bygger på idag. Tillgången på extern kompetens och tryggade leveranser i vår interna miljö bidrar till den framtidssäkring som vi vill ha.

– Ur ett tekniskt perspektiv skulle vi också kunna börja jobba med containers på ett smart och bra sätt i en tid när vi ser att det kommer allt fler partnerlösningar som kan bli aktuella för oss.

Fokus på framtiden

Sommaren 2018 fattade Region Uppsalas investeringsråd beslut om investeringen i VxRack och Cloud Foundation. När det var dags för praktiska förberedelser valde Region Uppsala att även här fokusera på framtiden.

– Vi bestämde oss för att köra hela migrationen och driften själva för att säkra den interna kompetensen över tid. Vi har duktiga tekniker och projektledare så det här var ett bra sätt för oss att lära oss miljön. Migreringen tog två-tre månader och från första dagen har allting gått i det närmaste problemfritt.

Efter ungefär nio månader i skarp drift har SDDC-lösningen redan överträffat förväntningarna.

– Automation och förinstallation går ohyggligt snabbt. Jag kan inte ens sätta siffror på hur mycket tid vi sparar.

Hur jobbar ni kring säkerheten?

– Vi jobbar mycket med leveranserna till kärnverksamheten, där backup-lösningar är en förutsättning och något vi tittar på för att en robust redundans. Vi ser också att möjligheterna att låsa segment inom Cloud Foundation innebär att vi kan ställa andra säkerhetskrav på leverantörer av till exempel containerlösningar.

Vill du få tillgång till Voister Paper om VxRack? Maila nyheter@voister.se

27 september 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigitFoto Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng