AI för tryggare Malmö

För att skapa en tryggare stadsmiljö tar Malmö stad hjälp av AI för att undersöka medborgarnas rörelsemönster. Projektet görs i samarbete med Telia och AI Sustainability Center.

– Vi har ett spännande projekt tillsammans med Telia och AI Sustainability Center där vi tittar på om hur vi kan mäta hur folk rör sig i staden, för att sedan använda datan för att öka tryggheten. Då kan vi också se vad det får för effekter om vi gör insatser i olika områden för att öka rörligheten, säger Maria Stellinger Ernblad, digitaliseringschef på Malmö stad.

Hur ser arbetet ut just nu?

– Vi har startat partnerskapet med Telia som har informationen. Vi börjar nu titta på hur den ser ut och vad vi kan utläsa.

Hur balanserar man vad man får och inte får göra med data om människors rörlighet?

– Jag tror att vår etiska diskussion i Malmö stad måste vara ständigt pågående. Vi måste fundera på vad vi gör och varför, och vi måste ha en ambition av vad det är vi vill uppnå, så att inte datan styr oss. Då tror jag att vi hamnar rätt. Det är ju medborgaren som står i centrum för oss. Vi vill skapa en stad där alla medborgare känner sig trygga.

Vad hoppas ni kunna åstadkomma?

– Bättre stadsplanering framöver så att vi vet vilken typ av områden som folk upplever som otrygga och hur vi kan arbeta för att bygga bort det. Just nu finns det dock inga konkreta exempel.

Hur ser arbetet med AI ut just nu?

– När vi började AI-resan har vi sett till att säkra data och med att försöka få igång en diskussion i staden. Vad är AI och vad kan det göra för oss? Sedan har vi börjat introducera algoritmer på vissa ställen och använder de AI-verktyg som finns så att vi kan se vad de ger för effekt. Det finns ett jättebra AI-verktyg där man tidigt kan avläsa läs- och skrivsvårigheter för barn exempelvis och det är fantastiskt eftersom barn får hjälp tidigt och vi frigör resurser. Där har vi fått en första antydan på vad vi kan åstadkomma, men det gäller hela tiden att ha de etiska frågorna i åtanke så att vi inte förstärker tidigare beteenden som inte är bra.

Hur har Malmö utvecklats till 2030?

– Jag tror att Malmö 2030 är en stad där vi använder digitalisering och AI på ett sådant sätt att vi kan skapa en riktigt bra stad som levererar den service som medborgarna vill ha och behöver. Det är både på samhälls- och på individnivå. Det här ger möjligheter till individualisering på ett sätt som vi kanske inte har sett tidigare.

9 september 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron, Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng