Konsten att välja rätt

Vid valet av nya tekniska lösningar är det de organisationer som är mest villiga att förändra sig som oftast väljer rätt. Det menar digitaliseringsexperten Gustav Martner.

– När man delar upp de här två i olika delar, teknikförändring å ena sidan och den kulturella förändringen å andra sidan, upplever jag att det är mycket lättare att driva förändring i organisationen. Ofta blir det en kulturell förändring som en konsekvens av de tekniska förändringarna, säger Gustav Martner, digitaliseringsexpert och entreprenör. 

Det efterfrågas inte teknik, utan den kommer och organisationer får anpassa sig?

– ja, min upplevelse är inte att organisationer eller samhället i stort efterfrågar teknik utan teknik kommer i allmänhet i form av ett erbjudande som du kan välja att ta eller inte. Antingen reagerar du på ett sätt som gynnar dig, eller inte. Då menar jag ofta att de organisationer och de strukturer där det finns ett stort förhandlingsutrymme kring kultur och anpassning brukar reagera klokare på de erbjudande som kommer, och kan sålla bland dem. Det är sällan jag kommer till någon som letat runt med ljus och lykta efter något, utan det är snarare svar på erbjudanden som dyker upp.

Hur vet man vad man bör välja?

– Där är mitt tips att man ska räkna och studera teknikens konsekvenser i första hand, snarare än att gå in och försöka predicera kulturella dimensioner eller ägna sig för mycket åt det organisatoriska. Organisationen i sig ändrar inget, utan den anpassar sig blott till ny teknik. Det går inte att omorganisera om man inte i första hand förändrar vilken teknik man har, eller budgeterar om eller liknande. Det är bara att flytta om stolar.

Vad står vi inför för ny teknik?

– I det korta perspektivet ser jag hur vi har fått in många tjänster i molnet. Vi har fått in mycket av distribution och delvis produktion av innehåll dit. Men hela produktionskedjan ligger inte där än. En del av produktionen görs fortfarande på den enskilda datorn eller kanske till och med på papper, och först när man kommer till en viss produkt, ett original, en bild, en låt, då skickar man upp den i molnet.

– Det som sker nu är att fler och fler delar går upp i molnet och till sist kommer hela kedjan, från start till distribution, att vara i realtid och i molnet. Under tiden du gör musik kan din produkt i realtid få uppdateringar i form av maskininlärning och det är när hela kedjan ligger i molnet som det verkligen kommer bli en stor skillnad på framförallt produktionssidan.

15 augusti 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng