Söderhamns smarta strategi

En kommun med höga ambitioner och behov av automatisering och andra lösningar kan känna sig ganska ensam. Genom samarbetet med de fem andra hälsingekommunerna kan Söderhamn säkra både det papperslösa kontoret och hög kompetens inom digitalisering.

– Vi jobbar mycket med ett ambitiöst program där vi har tagit fram en punktlista med presumtiva områden att digitalisera. Vi tittar på robotutveckling och vi tittar på samverkan mellan hälsingekommunerna, så att inte alla jobbar isolerat med sådant som egentligen alla behöver göra, säger Anders Natander, it-strateg, Söderhamn kommun.

– Vi har ett väldigt bra samarbete mellan kommunen och bolaget som är utförare. Anders och jag arbetar mycket tillsammans med strategiska frågor och med att göra kort- och långsiktiga planer. Vi har också ett jättebra samarbete med förvaltningarna, säger Per Uddén, verksamhetschef på Söderhamn Nära.

Hur utvecklas samarbetet med verksamheten?

– Där förvaltningarna har ett behov kommer det ganska naturligt. Ibland är behovet väldigt tydligt och förvaltningen kommer med en kravbild, eller så kommer de med ett bekymmer som vi försöker omsätta till en lösning.

Vad händer inom RPA?

– Vi tittar på flera olika områden. Dels bidrag och försörjningsstöd som varit i fokus i Helsingborg och på flera andra håll, dels på en rad andra områden. Vi har en vision om det papperslösa kontoret, och vägen dit går via digitala processer som förenklar från ax till limpa och utan mellansteg med papper. Där tror vi på att processbeskriva förvaltningarnas olika uppdrag, bryta ner dem i så små beståndsdelar som möjligt och se vilka som är möjliga att robotisera.

När man gör en sådan genomlysning blir det väldigt naturligt att man också ifrågasätter det man håller på med.

Finns det något konkret exempel?

– Det är försörjningsstöd och det jobbar vi mycket med. Här sker ett heltäckande arbete med processbeskrivningen där förvaltningen deltar. När man gör en sådan genomlysning blir det väldigt naturligt att man också ifrågasätter det man håller på med. Här har vi 10-15 tempon för att göra något ganska enkelt. Behöver vi verkligen göra dem alla, eller är det någon del som vi kan automatisera eller ta bort?

Berätta om ert rekryteringsläge?

– När det gäller spetskompetens inom digitalisering finns det stora svårigheter att hitta rätt personer i vår region. Därför ser vi också möjligheter att samverka med kommunerna i närområdet för att inte alla ska behöva jaga samma typer av kompetens. Det är en lösning där vi ser stora möjligheter och vi har ett bra samverkansforum i Hälsingland.

Ligger utvecklingen av RPA i samverkansprogrammet?

– Vi ser det som en tydlig väg att gå. Dels för att det är svårt att hitta kompetens, dels för att en samling duktiga utvecklare inom RPA kanske inte vill jobba knutna till en kommun. Det blir för litet och det är mycket bättre att ta ett större tag.

– Vi är sex kommuner i Hälsingland som jobbar tillsammans. Vi är ganska lika i storlek och står inför samma typ av utmaningar både när det gäller kompetens och utveckling. Det är en lösning som passar alla väldigt bra, avslutar Anders Natander.

4 juni 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter elisabeth noredigitFoto fredrik kron, adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng