Nya departementet invigt

svensk ritad flagga med färgklickar.png

Det nya Infrastrukturdepartementet har öppnats. Här ska arbetet med digitalisering, infrastruktur och energi sammanföras och intensifieras.

Sverige gör stora investeringar i ökad digitalisering av samhället och omställning till förnybar energi. Det nya Infrastrukturdepartementet ska nu intensivt arbeta med klimatfrågan och att stärka Sveriges konkurrenskraft.

– Bildandet av det nya departementet visar tydligt att den omställning Sverige ska göra, både för att klara klimatomställningen men också för att öka konkurrenskraften och modernisera Sverige, kommer att ske nu, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Infrastrukturdepartementet ska hantera frågor rörande digitalisering och it, transporter, infrastruktur samt post- och energifrågor. Därmed tar det nya departementet över vissa delar som tidigare skötts av Näringsdepartementet, Finansdepartementet samt Miljö- och energidepartementet.

socialdemokraterna-ygeman.jpg

Anders Ygeman.

– Bildandet av det nya infrastrukturdepartementet är en del av regeringens kraftsamling för att vi ska nå målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 och för att Sverige ska vara världsledande i tillvaratagandet av digitaliseringens möjligheter, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Källa: Regeringen

1 april 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock, Socialdemokraterna @Flickr

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng