Skärmglans på Tre

energirikt ljus i alla färger.jpg

När mobiloperatören Tre bytte huvudkontor skapades en helt ny verksamhetsbaserad arbetsmiljö för de anställda. En avgörande pusselbit i det nya arbetssättet är företagets satsning på 150 stycken digitala skärmar av tre olika slag. 

– Det är människan i företaget som gör jobbet. Jag är helt säker på att det engagemang som våra digitala skärmar bidrar med kan kopplas direkt till hur man mår och trivs på sitt arbete och i förlängningen hur väl man utför sina arbetsuppgifter, Lisa Eriksson, ansvarig för internkommunikationen på Tre.

I september år 2018 flyttade mobiloperatören Tre in på sitt nya verksamhetsbaserade huvudkontor nära Globen i Stockholm. Där har medarbetarna möjlighet att välja var på huvudkontoret de vill sitta för att göra sin arbetsdag så effektiv och givande som möjligt.

Det ställer också krav på att oavsett var man sitter ska det finnas möjlighet att enkelt få tillgång till de verksamhetsdata som behövs för stunden.

Tre sorters skärmar

I sitt nya kontor, anpassat för 900 medarbetare, är olika typer av nya digitala skärmar en central del i det nya arbetssättet. De totalt 150 nya skärmarna är indelade i tre olika typer, och fyller olika syften.

Den första typen, verksamhetsskärmarna, är skärmar som sitter på väggar runt om i hela byggnaden och som vem som helst kan koppla upp sig till för att få tillgång till den verksamhetsdata som man vill arbeta med. Det kan vara allt från säljstatistik och systemövervakning till besöksfrekvens.

Vi har verkligen höjt vår lägstanivå för digital, intern kommunikation.

Lisa Eriksson, ansvarig för internkommunikation på Tre

Skärmarna styrs med hjälp av QR-koder, där medarbetaren scannar av den skärmunika QR-koden med sin mobil för att komma åt skärmen. Därefter väljer man vilken data man vill visa på skärmen. I dag finns över hundra datakällor att välja mellan för medarbetaren.

– Dessa skärmar är knutna till det dagliga arbetet och gör att våra medarbetare kan slå sig ner och komma igång var som helst i huset. De spelar därmed en viktig roll i vårt nya flexibla arbetssätt, säger Lisa Eriksson.

Den andra typen av skärm kallas för starten-skärm. Namnet kommer av att den hör samman med varje avdelnings start, det vill säga ett högbord med medarbetarnas personliga förvaringsutrymme. Vid varje start finns alltså även en tillhörande skärm.

På dessa skärmar varvas kommunikation som styrts centralt från kommunikationsavdelningen med kommunikation som styrs lokalt av någon på respektive start-avdelning. Den kan till exempel användas för att välkomna en ny kollega.

Den tredje typen är traditionella informationsskärmar med kommunikation som rör alla medarbetare på Tre.

– Vi har verkligen höjt vår lägstanivå för digital, intern kommunikation med de möjligheter vi nu och vi har fått positiv återkoppling på alla våra skärmar överlag. Dock kräver ju rörligt material andra kompetenser än tidigare och där har vi stor hjälp av vår interna kreativa byrå. Samtidigt som vi vill att starten-skärmarna sköts lokalt från varje avdelning, har vi ju ett ansvar att det inte naggas för mycket på vårt uttryck och vårt brand. Det är en ständig balans mellan å ena sidan det engagemang som skapas, å andra sidan det grafiska utsnittet.

Hur ska ni utveckla skärmarna framöver?

lisa starten.jpg

Lisa Eriksson vid en starten-skärm.

– Framförallt handlar det om att hitta bättre sätt att sy ihop de interna kommunikationssystem vi arbetar med och i, så att de pratar bättre med varandra. Att vi exempelvis slipper dubbelpublicera samma information både på vårt klassiska intranät för att sen göra en med en så kallad indragare till den informationen, på informationsskärmarna. Vi utvecklar också nya mallar i CMS:et för att det ska bli enklare för de personer som publicerar lokalt att få sin kommunikation att se så snygg och enhetlig ut som möjligt.

21 mars 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng