Rockström pekar på it-branschen

oljeraffenanderi mot blå himmel en sommarkväll.jpg

It-branschen har alla förutsättningar att gå i bräschen för en hållbar klimatomställning. Och det behövs. Enligt den senaste klimatforskningen måste vi halvera utsläppen inom tio år, annars kan kan allt vara för sent.

Har du läst årets Atea Sustainability Focus rapport? Om inte, gör det här. 

– Jag vill ge er bevisen för att allt som diskuteras idag är oerhört viktigt och att it-branschen har en viktig roll att spela, eftersom ni har ha ammunitionen att hjälpa världen att ta oss på den exponentiella resa som vi måste göra, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet, under ASF Forum i Stockholm.

Temperaturrekord och extremväder

Vi har hört det innan. Att jorden värms upp på grund av växthusgaser som vi människor har släppt ut i atmosfären och om vi inte bromsar in kan i värsta fall människans dagar på jorden vara räknade.

– Det var -50°C i Chicago samtidigt som det var 50°C i Melbourne nu i vintras. Det är två temperaturer som vi aldrig har sett tidigare på dessa platser, säger Johan Rockström.

Och listan på extremväder den senaste tiden fortsätter med skogsbränder i Kalifornien, flodvågor i Japan, översvämningar och cykloner i North Dakota och bara under mars i år befaras närmare 1 000 personer ha omkommit i cykloner i Mocambique.

– Det är förstås oerhört svår att säga att dessa händelser är direkt orsakade av oss människor, men hur vi än vrider och vänder på det råder det inga som helst tvivel om att de förstärks och blir mer frekventa av den globala uppvärmningen.

1,5°C är max

Storyn måste handla om att vi kan leva ett bättre liv om vi lever mer hållbart.

Startskottet som har tagit oss dit vi är idag var när kol började eldas i Storbritannien i mitten på 1700-talet. Sedan dess har vi blivit fler människor, vars energibehov och energikonsumtion har ökat genom århundradena. Det har lett till att många forskare menar att vi idag har lämnat den tidsperiod som kallas för holocen och som har pågått sedan senaste istiden för ungefär 12 000 år sedan.

– Det är första gången i jordens historia som klimatet påverkas så här märkbart av något annat än tidsepoker och yttre faktorer som solen, och det är vi människor som ligger bakom det.

Idag har det gått så långt att forskning visar med all önskvärd tydlighet att vi har höjt temperaturen med 1°C. År 2015 sattes ett mål på klimatmötet i Paris om att inte höja temperaturen globalt med mer än 2°C under detta århundrade, och helst inte med mer än 1,5°C. Men mycket har hänt sedan 2015.

– Nu är alla överens om att 1,5°C är taket. Höjer vi temperaturen mer kommer pekar forskning från många olika discipliner på att vi sannolikt hamnar i en ond spiral som gör att det blir omöjligt att motverka ytterligare temperaturhöjning. Det kommer ta oss på en irreversibel kurs mot 3-6°C temperaturhöjning redan det närmaste århundradet.

Hopp finns

Vill du veta mer?

Även om framtiden ser ut att spelas i ett mollackord, där den utplaning av växthusgaser i atmosfären som rapporterades för åren 2015 och 2016, nu ser ut att stiga igen, och med alltifrån dystra prognoser om fortsatt kolkraftverksbygge världen över till en jord som inte lika bra som förr verkar kunna hjälpa oss att återknyta lika stora mängder koldioxid som tidigare, finns det hopp, menar Johan Rockström.

För det första är runt 70 procent av världens medborgare medvetna om, engagerade kring, och oroliga för klimatförändringarna, och vill se åtgärder. Och rörelser i stil med skolstrejker med svenska Greta Thunberg som frontfigur tyder på att vi är villiga att ta forskarnas farhågor på allvar, menar Johan Rockström.

De färskaste och mest konkreta åtgärderna just nu är att vi måste halvera vår växthusgas utsläpp till år 2030, och till år 2050 måste hela den globala ekonomin vara helt fossilfri.

johan rockström har föreläsning på asf forum.jpg

Johan Rockström föreläser för it-branschen.

Och på vägen dit finns det initiativ att ta fasta på. Exempelvis fördubblas solenergi som energikälla vart fjärde år, under de senaste 15 åren och överhuvudtaget fortsätter både användningen av, och den ekonomiska satsningen på, förnybara energikällor att öka.

En ny story

En av de viktigaste forskningsrapporterna på länge, enligt Johan Rockström, visade att vi globalt kan spara 30 biljoner dollar i rena skador på jorden, om vi når klimatmålen. Och många länder har redan tagit fasta på detta och har som mål att skilja sina ekonomier helt och hållet från fossila bränslen tidigare än 2050.

– Men vi måste börja prata om hållbarhet på ett annat sätt och ändra storyn från att handla om shame:ing om att vi måste sluta flyga, exempelvis, för sådant biter inte. Då är det lätt att det kretsar kring att vi personligen måste göra avkall i våra liv, och alla är inte beredda på det. Storyn måste snarare handla om att vi kan leva ett bättre liv om vi lever mer hållbart.

På den resan spelar kanske it-branschen den viktigaste rollen. En stor förutsättning för att vi ska kunna ställa om handlar om nya tekniska innovationer, och där har it-branschen möjlighet att gå i bräschen.

Atea Sustainability Focus

Atea Sustainability Focus, ASF, är ett initiativ för att öka hållbarhetsarbetet inom it-branschen i Norden där alla verksamma bolag och organisation uppmanas att komma in med förslag till förbättringar inom branschen. 

– Och det spelar ingen roll hur tongångarna i Vita Huset i USA går. Amerikanerna, med bland annat Silicon Valley i spetsen, fortsätter att utveckla klimatsmarta sätt att utvinna energi eller för den delen skapa mat. Den största utmaningen är den korta tiden vi har på oss. Vi måste ändra våra värderingar redan idag.

28 mars 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerledarskapFoto Adobestock, Tomas Johansson

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng