När lärarna släpper makten

Överraska, var beredd på att allt du säger dubbelkollas av dina elever och ta rygg och lär av dina kollegor. Det är några tips från Andy Hargreaves, professor vid Boston College och University of Ottawa.

– En utmaning för många pedagoger är hur förmågan att lära ut och leda förändras i och med digitalisering, robotik och AI. Mycket har redan skett. För fem år sedan när jag besökte skolor såg jag nästan inga surfplattor, nu ser jag dem överallt. Vissa använder dem bra, vissa använder dem dåligt, men de är i mer utvecklade länder lika vanliga som svarta tavlor och whiteboards var förut, säger Andy Hargreaves, professor in education, Boston College och University of Ottawa. 

– En viktig fråga är vad läraren gör med sin roll. Många säger att de går från att vara auktoritär och den som lär ut och eleverna sitter och lyssnar till att mer bli en diskussionsledare som guidar dem genom oerhörda mängder information. Jag tror att det är sant men inte 100 procent sant.

Att lära sig bli en bra människa handlar mycket om det muntliga sättet att vara, likaväl som det digitala. Vi gillar fortfarande att berätta historier från antika tider och inte minst politiker vet hur de bäst använder sig av berättandet för att få människor att känna sig delaktiga. Varje elev skulle vilja ha en egen Ken Robinson, en brittisk författare och föredragshållare, och inte bara på ett TedTalk.

Så paradoxalt nog så kommer vi fortfarande att vilja ha lärare med auktoritet som kan sitt material och som kan prata om det på ett inspirerande sätt. Men det kommer också leda till att lärare inte kan bluffa längre. Kan de inte ett ämne så går det inte att låtsas som att man kan. Därför att inom några minuter så kommer en elev räcka upp handen och säga att det inte stämmer.

– Så konstigt nog kommer lärarna behöva mindre auktoritet när de guidar och leder diskussioner, men även mer auktoritet fast kanske inom färre områden. När lärarna till exempel berättar en övertygande historia så vet eleverna att läraren verkligen kan sin sak.

Vilka trender kommer vi att se mer av i skolan?

– Vi kommer att se mer av gratis undervisning, som till exempel Khan Academy. Personer som är väldigt bra på att förklara exempelvis algebra på några få minuter kan förmodligen göra det bättre än 80 procent av lärarna i klassrummet. Mer av sådant kommer bli tillgängligt och elever kommer att kunna nå det enkelt.

Om allt är förutsägbart så finns det ingen anledning att utbilda. Om elever alltid presterar efter förväntan så finns det inget intresse i att lära ut.

Andy Hargreaves

– Vi kommer också att se mindre övermod när det kommer till teknologi, exempelvis att bara slänga in Ipads i klassrum och hoppas på det bästa kommer försvinna. Det blir mindre av omstörtande teknik, ett ämne som kanske vara intressant på ett företag som jobbar med maskiner och dylikt. Men om man stör skolors kultur för mycket kan det bli så att man offrar en eller två elevkullar under tiden man för in nya saker. Så för mig är omstörtande innovation i skolor oansvarigt jämfört med hos företag. Skolor kommer att se mer disciplinerad innovation där vi tittar på teknologin och försöker se nyttan av den och hur den kan användas.

– Den tredje trenden vi kommer att se är it-företag som börjar ta fram program kring ansvarigt användande av teknik, vilket i vissa fall kommer innebära mindre teknik. Vi kommer att börja tänka på teknik som vi tänker kring vin, nämligen att det är trevligt att ha och en del av europeisk kultur, men vi måste dricka det ansvarsfullt. Många företag som säljer vin har program kring ansvarsfullt drickande, detta kommer vi att se även hos it-företag.

Vilka är dina tre tips hur lärare kan utveckla sin undervisning?

– Det första är att överraska. Om allt är förutsägbart så finns det ingen anledning att utbilda. Om elever alltid presterar efter förväntan så finns det inget intresse i att lära ut. Att se en elev göra något oväntat eller höra en elev säga ett ord du inte trodde den kunde är en av njutningarna med att se barn lära sig. Så är det med att lära ut också. Om du känner dig överväldigad, försök överraska dig själv genom att göra något annorlunda exempelvis en halv dag i veckan. Kanske göra något riskfyllt, utmanande, börja med ett nytt ämne, eller testa ett nytt sätt att använda teknik.

– Nå ut till och lär av dina kollegor, även dem som kanske är lite annorlunda jämfört med hur du är. Planera tillsammans med dem och observera varandras arbeten. Det här går att göra även utanför din egen skola.

– Hitta vägar att lära från dina elever, de vet ofta mer än vad vi tror att de gör. Om vi skapar möjligheter för det så kan vår undervisning förändras som ett resultat av vad vi plockar upp från eleverna, speciellt om de kommer från bakgrunder som inte liknar vår egen.

7 mars 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonit i skolanFoto Fredrik Kron, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng