Petra, hur mår jag?

vin ska hällas upp i ett glas men en hand håller för vinglaset.jpg

Många lider av sjukdomar utan att veta om det. Med hjälp av roboten Petra ska fler kunna diagnostiseras och få hjälp med rätt medicin. Det hoppas läkemedelsbolaget Merck som har utvecklat roboten Petra tillsammans med Furhat.

– Förhoppningen med Petra är att hon ska hjälpa oss att uppmärksamma alla de sjukdomar som är underdiagnostiserade runt om i världen. Vi vill fånga in människor som kanske inte tänker på att testa sig, i miljöer där de rör sig i sin vardag, säger Gustav Aspengren, Global Go To Market Platform Manager på läkemedelsbolaget Merck.

En underdiagnostiserad värld

Omkring 5 procent av världens befolkning beräknas ha hormonsjukdomen hypertyreos utan att veta om det. Samtidigt finns det både billiga och lättåtkomliga läkemedel. En sådan omedvetenhet gäller även sjukdomar som alkoholism och diabetes.

– Världens befolkning är alltså i många fall underdiagnostiserad, säger Gustav Aspengren.

Detta globala hälsoproblem vill Merck bemöta med sin robot Petra som utvecklats tillsammans med det svenska robotföretaget Furhat. Merck står för den medicinska kompetensen medan Furhat programmerar och ansvarar för att roboten fungerar som tänkt.

– Vi har samarbetat med Furhat i två år nu och haft med en av deras robotar på ett antal event och när vi hade hackaton i Tyskland fick Furhat överlägset mest ansökningar från folk som ville samarbeta och hitta användningsområden för deras robot.

Pilot i Stockholm

Med Furhat får personen på gatan möjlighet att interagera med en robot, som ställer av läkare utvalda frågor för att luska ut om personen bör besöka en vårdcentral.

Syftet med Mercks satsning är i ett första steg att undersöka om Furhat-roboten kan engagera människor på ett annat sätt än ett vanligt formulär skulle göra.

– Vi har startat med en pilot på Epicenter i Stockholm, inte minst eftersom den svenska marknaden är väldigt tillåtande och människor är nyfikna på nya saker. Piloten ska sedan utvärderas genom att de som interagerat med roboten får svara på frågor om hur upplevelsen var. Vi kommer även givetvis titta på statistik som hur många som slutför testet och hur många som dessutom hamnade i riskgruppen.

Vidare ut i världen

Från Mercks sida är det viktigt att resultatet ska bli tillräckligt vederhäftiga för att man ska kunna gå vidare och på sikt kunna köra liknande piloter i andra länder, för att så småningom kunna lansera den på riktigt.

I ett längre perspektiv är förstås förhoppningen att fler personer med odiagnostiserade sjukdomar ska bli medvetna om dessa och få rätt medicin. 

gustav aspengren, merck.jpg

Gustav Aspengren

Gustav Aspengren tänker sig att platser som centralstationer och flygplatser kan vara lämpliga för Petra, där en andra pilot skulle kunna äga rum i en sådan heterogen miljö någonstans här i Sverige. Båset där roboten finns kommer att vara ljudisolerat och det kommer att finnas möjlighet att skriva in sina svar för den som vill det.

– I Sverige har vi möjlighet att arbeta snabbfotat med den här typen av tester. Med det sagt är vi i Sverige och västvärlden relativt duktiga på att diagnosticera oss själva, men det finns andra länder och kulturer där det inte i lika vanligt, som exempelvis Indonesien. Kan vi hitta ett nytt sätt att nå ut till dessa människor har vi gjort mycket för att främja hälsan i världen.

27 februari 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i vårdenFoto Adobestock, Merck

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng