Bli rik på jämställdhet

man-i-kostymer.jpg

Företag som har minst 30 procent kvinnor i ledningsgruppen når upp till 6 procent högre vinst än de som helt saknar kvinnliga chefer. Förutom alla andra vinster finns det alltså pengar att tjäna för bolag som aktivt arbetar med jämställdhet. Det menar Helena Tronner på Knowit.

Knowit har gjort en resa från att ligga på Allbrights röda lista, som handlar om jämställdhet, till att 2018 placera sig på andra plats när samma företag rankade Sveriges mest jämställda börsbolag. Helena Tronner är vd på Knowits dotterbolag som är fokuserat på förändringsledning.

– Än är dock inte resan klar, utan det är en ständig process. Att arbeta med jämställdhet är komplext och en fråga kopplad till kulturen. Att bara rekrytera in många kvinnor ger inte effekt eftersom kulturen fortsatt kan vara exkluderande. Att bara se det som ett rättviseprojekt vid sidan om den riktiga affären fungerar inte heller.

– Vad forskning framhåller som essentiellt i framgångsrika kulturförflyttningar är ledningens och vd:ns engagemang och så har det även varit hos oss. Arbetet behöver alltså drivas som ett kulturprojekt där ledningen äger frågan för att få det långsiktigt.

En förändringsresa går inte på några månader utan kräver tålamod och ett gediget arbete med tydligt effektfokus över flera år. Man behöver arbeta utifrån en tydlig vision och ambition som sedan bryts ned i aktiviteter för att möta utmaningarna, säger Helena Tronner. 

Jämställdhet för lönsamhet

Helena Tronner_NOV2017.jpg

Helena Tronner, vd på Knowits dotterbolag som är fokuserat på förändringsledning.

Att arbeta med jämställdhet kan leda till stigande medarbetarnöjdhet och göra det lättare för företaget att rekrytera ny personal, så har fallet varit även för Knowit. Men det är långt ifrån de enda anledningarna, menar Helena Tronner. Forskning på området visar att det finns stora lönsamhetsaspekter.

– Med en ökad mängd kvinnor i en grupp så höjs den kollektiva intelligensen, kompetensen i grupp nyttjas bättre och ordet fördelas bättre i mötesrummen. Det man vill uppnå är en inkluderande kultur där samtliga känner sig sedda och hörda. När grupper består av flest män så domineras oftare samtalen av en eller två personer.

– Att fokusera på jämställda företag är ett riktigt bra aktietips. Det finns statistik som visar att företag som har minst 30 procent kvinnor i ledningsgruppen når upp till 6 procent högre vinst än de som helt saknar kvinnliga chefer.

– Det går även att se resultat på företagen som legat på Allbrights gröna lista som i snitt har vuxit med 65 procent de senaste tre åren, medan börsen har ökat med cirka 32 procent. Bolagen har alltså gått dubbelt så bra som börsen i stort. 

Fördomar hos båda könen

Ett problem är att samhället är byggt enligt en manlig norm, menar Helena Tronner. Detta kan vara extra tydligt inom manliga sektorer som industri, bygg, bank och it. Fördomar innebär att kvinnor omedvetet bedöms som sämre och försöker ofta anpassa sig för att vinna förtroende hos män. Detta drar onödig energi. Men fördomarna är inte endast ett manligt fenomen utan de finns även hos kvinnor.

En annan skillnad är att om en kvinna är bestämd så kan hon uppfattas som bossig, medan en man oftare uppfattas som tydlig. Där gäller det att skapa medvetenhet och hela tiden tänka över ifall man hade resonerat likadant om det varit en person med motsatt kön, menar Helena Tronner.

– Män skattar sig själva i snitt 30 procent bättre än vad de egentligen presterar, vilket påverkar deras kommunikation kring sina prestationer. Här visar forskningen att både män och kvinnor upplever att män presterar bättre.

I flertalet studier när kandidater söker jobb på exakt samma CV och det enda som skiljer är att man har ett mans- respektive kvinnonamn går det bättre för mannen.

Risk mot perfektion

Pojkar förväntas från ung ålder att ta mer risker, medan tjejer istället lär sig att sträva efter perfektion.

Helena Tronner

Det kan finnas många anledningar till detta men en spås vara att pojkar från ung ålder förväntas ta mer risker, menar Helena Tronner. 

– De får krypa lite längre och klättra lite högre än vad jämnåriga tjejer får. Tjejer lär sig istället att tidigt sträva efter perfektion, vilket väldigt tydligt märks i skolresultaten där de är framstående oavsett ålder. Men när de sedan kommer ut i arbetslivet så värderas ofta roller med risktagande högre.

– Detta visar sig också inom jobbsökande där män ofta söker tjänster där de når 50-60 procent av kriterierna, medan kvinnor söker där de når 100 procent.

– Jag har ett exempel som närmar sig detta område. Häromveckan frågade jag två unga kollegor, en kille och en tjej, om de ville följa med och ta anteckningar hos en kund. Sedan fick jag dåligt samvete när jag tänkte på att killen bara ska sitta med och ta anteckningar. De två personerna var helt likvärdiga i sina roller på företaget, så varför tänkte jag inte så om tjejen? Så tankemönstret sitter djupt rotat och det är lätt att falla tillbaka in i sina fördomar.

Helena Tronners tre tips för ett bra jämställdhetsarbete:

  1. Först och främst behöver man sätta mål och följa upp var man befinner sig. Och då blir ju kommunikationen oerhört viktig. Att hela tiden prata om arbetet i organisationen, arbeta med storytelling och ständigt återkomma till nyttan med arbetet och varför man gör det.
  2. Det är också viktigt att bemöta motståndet som kommer, både från män och kvinnor. Men också att nyttja entusiasterna i bolaget. Involvera dessa och gör dem till ambassadörer.
  3. Alla företag har en kulturell motorväg. Den manliga normen är en smal väg. Försök att bredda den så att man också kan tillåtas vara mjuk som man eller tuff som kvinna, därför att alla ska få vara som de är. Men glöm inte bort att vägrenen ändå ska finnas; beter sig någon illa eller diskriminerande ska det finnas konsekvenser. Annars tappar företaget förtroende på området.

14 februari 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonledarskapFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng