Sveriges smartaste stol

sveriges smartaste stol.png

Med ett proaktivt förhållningssätt ska ny teknik göra Permobils produkter bättre för både användare, återförsäljare, och hela sjukvårdssystemet. Vägen mot en smartare rullstol har bara börjat, och nästa år lanseras de nya stolarna i Sverige och Europa. 

– Våra rullstolar är väldigt komplexa konstruktioner som är helt eller delvis individanpassade och nu kan vi med ny teknik hjälpa våra användare ännu mer i deras vardag, säger Fredrik Källgren, produktchef för Permobil Connect.

Permobil Connect är ett initiativ som startades år 2015 när Permobil såg vilket värde en uppkopplad rullstol skulle kunna tillföra användare, återförsäljare, och sjukvårdssektorn. Det utmynnade i ett samarbete med den amerikanska operatören AT&T och sedan december år 2017 säljs nu rullstolar i USA med möjlighet till uppkoppling.

– Vi har det som ett alternativ där användare själv får bestämma om han eller hon ska vara uppkopplad eller inte. Användaren ska vara trygg i att hon är ägare av sitt eget data. Till dags dato har 2 500 personer valt att koppla upp sina rullstolar, och i takt med att användarskaran ökar, ökar också våra möjligheter att utveckla bättre produkter, säger Fredrik Källgren.

Färre sekundära komplikationer

Tillsammans med University of Pittsburgh har Permobil utvecklat appen Virtual Seating Coach som gör det lättare för användaren att undvika så kallade sekundära komplikationer, till exempel trycksår eller ryggsmärtor, som kan uppkomma.

– Tillsammans med en terapeut kommer man fram till ett program, och på vilka sätt man bör ändra sin position i sin stol, och sedan får man löpande påminnelser på utsatta tider. Detta eftersom det kan vara svårt för användaren att själv känna efter hur man sitter och om och hur man tar skada av det.

En annan stor fördel med en uppkopplad rullstol är att återförsäljare får betydligt bättre koll på om, och i så fall vad, på stolen som är trasigt och vad som kan behöva bytas ut. Risken för missförstånd mellan användare och tekniker när ett fel ska beskrivas minskar, och på sikt hoppas Permobil att detta, precis som användarens upplevelse av själva stolen, ska kunna skötas på ett mer proaktivt sätt.

– Precis som vi vill förhindra sekundärskador på användare innan de uppkommer, vill vi också se till att stolarna används och sköts på ett så bra sätt som möjligt. Precis som din bil säger till dig när den behöver servas, ska rullstolarna kunna säga till om något börjar slitas ut, säger Fredrik Källgren.

Snart i Sverige

All data som rullstolarna samlar på sig skickas upp i molnet, till vilket man har knutit sina appar. I slutändan vill Permobil samla allt i en enda app, My Permobil.

Än så länge finns stolarna ute i USA, som är Permobils största marknad, men under år 2019 kommer de uppkopplade varianterna att lanseras i Sverige och övriga Europa.

I takt med att stolarna blir vanligare hoppas man på att de ska kunna ingå i vetenskapliga studier där deras nytta kan studeras ur olika perspektiv.

fredrik källgren med stol.jpg (1)

Fredrik Källgren, Permobil.

– Vi ser mycket fram emot lansering här på hemmaplan och på sikt hoppas vi kunna utveckla ännu smartare tjänster, allt för att underlätta för användare och hela sjukvårdsapparaten i sin helhet. Redan idag finns det tjänster via Google som kan varna dig för höga trottoarkanter, exempelvis, men det finns ju så otroligt mycket mer som kan göras med all ny teknik som IoT, AI och big data. Det är häftigt att vi redan är live och att vi visar att en rullstol faktiskt är mycket mer än det man ser med blotta ögat, säger Fredrik Källgren.  

16 januari 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i vårdenFoto Permobil

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng