Låna en Volvo

två damer framför en volvo pv 444.jpg

Volvo PV 444 år 1948.

Din bil ibland är Volvos vision för nästa generations bilägande. Nu arbetar bolaget med att utveckla en app och ett smart system som ska möta de behov och krav som dagens urbaniserade medborgare har.

– Bilen har alltid varit en symbol för frihet, men det är inte riktigt den känslan man får när man ser trafiken i och omkring städer. Det är helt enkelt för många bilar på samma plats och under samma tider på dygnet, så det saknas fortfarande lösningar, säger Erik Jivmark, Chief Digital Officer, på Volvo Cars Mobility.

I takt med att världen urbaniseras allt snabbare kommer städernas alla vägar och gator bli än mer trafikerade. Detta är inte något som kommer gå att ändra på, om vi inte börjar använda våra bilar på ett smartare sätt, enligt Erik Jivmark, som är med och leder arbetet med M, Volvos nya satsning på bil som tjänst som man planerar att lansera i Sverige och på en första internationell marknad under senvåren år 2019.

– Tjänsterna som idag erbjuds på marknaden är i princip ett alternativ till taxi eller kollektivtrafik, eller andra liknande så kallade free floating-tjänster. Vi vill snarare vara ett komplement till kollektivtrafik eftersom vi vet att det är det som är uthålligt då flera städer i världen överväger att förbjuda eller begränsa biltrafik i innerstadsområden.

Din bil som du inte äger

Den nya tjänsten utformas alltså inte för att lösa de snabba från-A-till-B-resorna, som oftast sker just inom staden. Istället utvecklas den för att fungera på samma sätt som om du skulle äga en egen bil, fast nu som ”din bil ibland”.

Volvo har sedan tidigare sin Sunfleet-tjänst där människor har kunnat plocka upp och hyra Volvo-bilar i ett stort antal svenska städer. Den erfarenheten och de data de har lyckats samla in om sina kunders beteende via den tjänsten, kommer att vara oumbärliga att ta tillvara på i arbetet med M, i vilken Sunfleet också kommer att integreras. 

I likhet med Sunfleet kommer M inte att vara en free floating-tjänst, där bilar kan hämtas och lämnas var som helst, utan bygga på en stationsbaserad modell, om än mer flexibel än vad som finns på marknaden idag.

En app i flödet

En av de största utmaningarna som samtidigt är avgörande för att satsningen ska bli lyckad, är att funktionen, eller appen i det här fallet, blir en del i det vanliga vardagsflödet av allt annat man gör på sin telefon eller platta.

– Det är viktigt att vi förstår varför våra kunder behöver en bil och vad de ska använda den till. Vår tjänst byggs för det och inte som en ren bokningssajt. Utöver att den förstås ska vara intuitiv och lättanvänd i sig själv, måste den också passa in i en kontext. Idag pratar man mycket om liquid expections, alltså hur konsumenters förväntningar sätts oberoende av kategorier. Idag gör vi alltifrån matbeställningar till att lyssna på musik digitalt på våra mobila enheter och vi har förväntningar på hur saker och ting ska fungera när vi ska planera vår vardag. Det är både en stor inspiration för oss och något vi tar stor hänsyn till, säger Erik Jivmark.

erik jivmark.jpg

Erik Jivmark, CDO, Volvo Cars Mobility

M har hittills alfa-testats bland en del av Sunfleets kunder, inte minst eftersom tjänsten en nyckel med tjänsten kommer att vara att se till att vara på rätt ställe vid rätt tid, samt att förstå kundens avsikt med sin resa. En stor del i det arbetet handlar om att testa sig fram, och söka svar på hypoteser kring sina användare snabbt och effektivt.

– I vårt utvecklingsarbete frågar vi oss ständigt om vad vi gör och vad vi tar hjälp av andra att göra, det vill säga build versus buy. Vi är extremt hypotesdrivna och vi lär oss hela tiden av våra testanvändare. De är verkligen med och utvecklar vår service. De ger oss mycket energi och vi ser att en stor grupp konsumenter väntar på en ny typ av tjänst som ger dem den frihet som en bil kan ge, trots att man bara vill använda den ibland, säger Erik Jivmark.

11 januari 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Volvo

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng