Ett smartare PI(o)Teå

pitea-iot-960640.jpg

PiteEnergi har investerat i ett IoT-nät baserat på LoRa. Detta ska bland annat ge möjligheten att jobba smartare och säkerställa leveranskapacitet genom att agera mer proaktivt. Tanken är också att det på sikt kan leda till helt nya tjänster.

PiteEnergi

PiteEnergi är ett kommunägt bolag som verkar inom områdena elnät, bredband, fjärrvärme och elhandel/elproduktion.

– Vi ska testköra ett antal olika interna och externa användningscase. Vi ser att IoT kan öka möjligheter att bibehålla kunder samt optimera en säkrare drift och leveranskapacitet internt. Baserat på den informationen ska vi framöver även kunna erbjuda helt nya tjänster till våra kunder, säger Jonny Axelsson, it-chef på PiteEnergi.

Ett lösningsexempel rör deras fjärrvärmeanläggningar som nu genom IoT-sensorer ständigt ska övervakas utan att någon behöver vara på plats. Detta ska kunna leda till vissa kostnadsbesparingar, hur stora är inte klart än.

 Tidigare har vi kört en rondering på rutin på fjärrvärmepumparna som ska säkerställa att de fungerar. Nu med uppkopplade sensorer kan vi istället göra ronderingen lite mer uppdelad och åka dit när vi ser att behovet finns. Istället kan personalen fokusera på andra uppgifter. Alla pumpar behöver inte servas i samma takt. Och när vi ser avvikelser i vibrationer så är det ett tecken på att något kan gå sönder, då kan vi byta ut de pumparna i förtid.

Utanför boxen-tänk

Andra tjänster handlar mycket om utvecklingen av smarta hem och städer. Jonny Axelsson ser ett behov av att som elhandelsföretag tänka nytt och utanför boxen, framöver kanske det inte räcker med att endast leverera fakturor och förbrukningsinformation längre.

 Vi vill vara förberedda för framtiden och då ser vi att vi måste skapa ett mervärde i våra lösningar. Vi vill på sikt kunna erbjuda en hel del nya tjänster, men vi vet inte riktigt inom vad än. Här är öppenheten mellan elbolag i landet otroligt bra, många är i startgroparna och delar med sig av erfarenheter och tips på tjänster, vilket självklart förenklar för oss.

I förlängningen ska IoT-satsningen också hjälpa hela Piteå kommun.

 Här finns ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete och framöver kan vi med koppling till den smarta staden erbjuda hållbarhetstjänster som hela kommunen kan ha nytta av.

8 januari 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng