När elen är digital

flygfoto över oskarshamns kärnkraftverk2.jpg

Uniper är majoritetsägare i kärnkraftverket i Oskarshamn, OKG.

Det internationella elbolaget Uniper arbetar intensivt med elförsörjningen för alla de digitala tekniker som blir allt vanligare, inte minst här i Sverige. Till sin hjälp tittar man bland annat på hur IoT och AI kan göra kärnkraften än mer effektiv.

– Uniper har ett stort fokus på digitaliseringsfrågor. Det är en del av strategin för att bli mer konkurrenskraftig på en energimarknad i kraftig förändring. Vi har precis börjat den resan och organisationen i sin helhet är väldigt målmedveten. Alla är överens om att det innebär att vi testar oss fram och att det ges utrymme att jobba med innovation och nytänkande, säger Ramona Hunt, en av it-cheferna på Uniper i Sverige.

AI och IoT på kärnkraftverk

I Sverige är Uniper en av de stora aktörerna inom elproduktion med anläggningar inom både kärnkraft och vattenkraft.

I takt med att samhället digitaliseras ökar kraven på elkvalitet. Med stabil och planerbar baskraft i form av vattenkraft och kärnkraft har Sverige ett elsystem med små frekvensavvikelser och en hög leveranssäkerhet. 

Och det är en viktig förutsättning i ett samhälle där digitaliseringen blir alltmer påtaglig i människors vardag, enligt Ramona Hunt.

– AI och IoT är exempel på teknik som blir värdefullt för vår bransch, bland annat vid insamling av mätvärden från våra kraftverk. Dessa mätvärden används för analyser och planering av exempelvis förebyggande underhållsåtgärder. Om vi kan minska antalet oplanerade avbrott, så skulle det kunna resultera i en ännu högre elkvalitet jämfört med den Sverige har idag, säger Ramona Hunt.

Uniper

Uniper är en global aktör på energimarknaden, verksam i mer än 40 länder och med cirka 12 000 anställda. De viktigaste marknaderna är Tyskland, Ryssland, Sverige, Storbritannien, Benelux-länderna och Frankrike. I Sverige är Uniper en av de stora aktörerna inom elproduktion med en marknadsandel på 20 procent, och med anläggningar inom både kärnkraft och vattenkraft.

För att bättre kunna möta en framtid med en högre grad av digitalisering har Uniper Sverige skapat innovationsgrupper för att ge förutsättningar för nytänkande och vidareutveckling av modeller och tekniker. 

Säkrare el

– Att tänka digitalisering i vår bransch skiljer sig inte jämfört med andra branscher. Det som skiljer är vad man digitaliserar. För en bransch där man till exempel har en slutkundsportfölj är det viktigt att digitalisera och därmed effektivisera försäljnings- och leveransprocesser. I vår bransch handlar det om att effektivisera interna processer och vidareutveckla nya lösningar för att kunna tillhandahålla en ännu stabilare och förutsägbar leverans av el från våra produktionsanläggningar, säger Ramona Hunt.

Enligt Ramona Hunt är den största utmaningen är att hitta rätt nivå av digitalisering. Därför gäller det att ge utrymme för att prova sig fram och skapa ett klimat för innovationsgrupper inom Uniper att arbeta med frågan. Det är också viktigt att ha en omvärldsbevakning med syfte att ta till sig ny teknik och lösningar.

– Uniper är en viktig del i att säkra Sveriges utökade behov av högkvalitativ el. Om några år kommer vi att ha vidareutvecklat våra processer och metoder för att med ännu högra säkerhet och kvalitet kunna leverera den reglerbara el som behövs i ett digitaliserat samhälle, säger Ramona Hunt.

22 augusti 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto OKG

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng