Ett samarbete mellan Microsoft och Voister

Koda lätt i Windows

Med HP:s nya dator Stream får du en elevdator fullt utrustad med Windows 10 Pro i S-mode och en bra grund inför höstens programmering i skolorna. Det menar Fredrik Johansson, gymnasielärare i Ronneby.

– Jag är av den uppfattningen att det bästa är om mina elever är plattformsagnostiker, det vill säga att de kan använda alla typer av datorer med respektive operativsystem eller plattform. Med det sagt så innebär införandet av programmering att man vill ha en röd tråd mellan de olika årskurserna. Därför är de här Stream-datorerna med Windowsplattform föredömliga, menar Fredrik Johansson, förstelärare i datavetenskap och teknik på gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby.

Ett och samma gränssnitt

HP:s Stream-dator med Windows 10 Pro i S-mode kommer med förinställda O365 och Windowsverktyg och är låsta mot Microsoft store, vilket ger just den begränsande typen av frihet som man ofta är ute efter när det kommer till elevdatorer.

Dessutom ingår det en fri uppgradering till Windows Pro för dem som vill.

När Fredrik Johansson hade hittat det han sökte efter skrev han ett blogginlägg för att uppmärksamma fler lärare och beslutsfattare i landet om datorns fördelar.

– I Ronneby har vi använt datorer med Windows på våra gymnasieskolor i några år och därför känns det naturligt att nya inköp är av liknande snitt. Därför gjorde jag en ordentlig genomlysning för se vad som fanns därute, till en så bra peng som möjligt. Ett av de främsta argumenten för Windowsplattformen är ju att eleverna i slutändan ska ut på en arbetsmarknad där man i väldigt stor utsträckning använder sig av Windows med Office-paket, med mera, säger Fredrik Johansson. 

Programmera mera

Elever i alla åldrar är förstås redan idag väl inkörda med att nästan uteslutande använda sina elevdatorer i sitt skolarbete, men i och med programmeringsämnets intåg kan det bli extra viktigt att det finns ett förtroende för de datorer och operativsystem man kör, och att det inte blir för mycket hopp mellan olika enheter och plattformar.

Via Windows-appen #code som man laddar ner från Windows store får man tillgång till alla väsentliga programmeringsspråk, såsom Python, C#, Swift eller Scratch.

– Inte minst Python håller ju på att bli verklig standard när det handlar om programmering av appar, där Snapchat är ett exempel som är framtaget med hjälp av Python-språket, så det är förstås viktigt att det går att använda sig av.

Hur långt har ni kommit med programmering i Ronneby?

– Vi har kommit en bra bit på vägen, inte minst tack vare en duktig IKT-grupp som backar oss lärare i kommunen. I första hand är ju detta en omställning för lärarna eftersom programmeringen innan gymnasiet i början bara kommer att handla om ett par lektioner per termin. Det handlar ju framförallt om att få till en samsyn i ämnet, så att lärarna vet var man ska ta vid när man får nya elever. För vår del innebär det att vi jobbar med Scratch i yngre åldrar, som har en hel del gemensamma beröringspunkter med Python, även om det förra är blockprogrammering och det senare textprogrammering.

Har du några tips på hur man kan underlätta införandet?

– Vi har valt att ingår i ett EU-projekt som heter Make Learn Share Europe, som går ut på att äldre elever undervisar yngre elever. För oss har det bland annat inneburit att vi så sent som för några veckor sedan höll i ett tjejhack, där elever som gör sitt första år på gymnasiet höll i en workshop med Python, för tjejer i sjunde klass från ett par skolor här i kommunen. Det gör att dessa elever är mer rustade inför kommande termin, och när vi frågade dem i en utvärdering om vad de tyckt om workshopen, tyckte runt 95 procent att det både var meningsfull och intressant. Det är rätt häftigt, tycker vi, säger Fredrik Johansson.

12 juni 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i skolanFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng