SKL:s guide till digitala prov

elever-vantar-pa-prov-i-skolam.jpg

I höst genomförs det första steget i digitaliseringen av de nationella proven och frågorna är många från skolorna. Därför arbetar SKL tillsammans med Skolverket och Swedish EdTech Industry med en vägledning som ska vara klar under våren. 

– Jag förstår att många huvudmän känner sig osäkra. Dels för att ett stort antal skolor inte kör några prov digitalt, dels för att höstens förändring ställer både tekniska och praktiska krav på hur man får skriva. Till exempel när det gäller blandningen av öppet och stängt, som att kunna låsa skrivytan men samtidigt tillåta ordlistor, ordböcker et cetera. En annan viktig del är avidentifieringen, säger Johanna Karlén, programansvarig för skolans digitalisering på SKL.

Läs mer: Digitala prov 1.0

I höst blir det obligatoriskt att använda dator eller annan digital enhet när elever skriver uppsatsdelar i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Förändringen gäller i årskurs 9 i grundskolan, årskurs 10 i specialskolan, gymnasieskolan och i komvux på gymnasial nivå.

Inget blir någonsin 110 procent från starten och det är först när vi verkligen provar praktiskt som vi ser vad som fungerar och inte.

Johanna Karlén, programansvarig för skolans digitalisering på SKL

Viktiga insikter

Som stöd för skolornas förberedelser arbetar SKL nu med att ta fram en vägledning i nära samarbete med Skolverket och Swedish Edtech Industry. Innehållet kommer bland annat omfatta viktiga insikter från utvalda huvudmän.

– Vi har bett dem om inspel i form av egna erfarenheter och lösningar och Swedish Edtech Industry föreslår leverantörer av digitala provtjänster. Vägledningen kommer också innehålla förslag om hur man kan göra med det mer praktiska, som rutiner för laddning, provvakter med mera. Vi är mitt i den här utvärderingen men räknar med att inom de närmaste veckorna kunna skicka innehållet på remiss.

Värsta som kan hända

Vägledningen kommer finnas att hämta på skolverket.se och skl.se under våren. Johanna Karlén framhåller att innehållet kan kompletteras och revideras, till exempel med fler förslag på leverantörer. Hon vill också skicka med ett lugnande ord på vägen.

– Visst är det kort om tid men vi måste ju försöka. Inget blir någonsin 110 procent från starten och det är först när vi verkligen provar praktiskt som vi ser vad som fungerar och inte. Här finns gott om erfarenhet i landet och jag hoppas att vi får en bra fortsatt dialog kring lösningar och vad som är rimliga krav för genomförande. Tillsammans med Skolverket gör vi allt vi kan för att erbjuda de förutsättningar och den information som behövs under våren och de kommande åren fram till 2022 när alla nationella prov ska genomföras digitalt.

10 april 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldit i skolanFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng