Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Digitala prov 1.0

Om fyra år ska de nationella proven genomföras digitalt. Skolverket förbereder införandet och valet av digital provplattform är bara en av flera viktiga utmaningar som återstår att lösa.

Text anne hammarskjöld Foto adobestock 26 februari 2018 it i skolan

tre-flickor-vid-dator.jpg

– Målet med digitala nationella prov är att det ska minska administrationen för lärarna, effektivisera genomförandet på skolorna och göra bedömningen mer likvärdig och rättssäker, säger Karin Hector-Stahre som är projektledare på Skolverket.

Bakom förändringen som bland annat berör grundskolans åk 3, 6 och 9 och gymnasieskolan ligger ett regeringsuppdrag från 2017 som bland annat omfattar digitalisering av nationella prov och bedömningsstöd. Förändringen speglar också utvecklingen mot att proven ska få allt större betydelse för betygsättningen.

Rent praktiskt behöver varje skola en säkerhet kring internetuppkoppling och enheter så att en hel årskurs kan genomföra ett nationellt prov samtidigt.

Kommer den infrastrukturen finnas på plats till 2022?

– Förutsättningarna ser bra ut. Det är vår bedömning att en majoritet av skolorna skulle kunna genomföra digitala nationella prov inom 2-3 år.

För Skolverket väntar också en rad strategiska beslut.

– Vi ska bland annat bestämma vilket verktyg som proven ska utvecklas i. Det kommer vi göra under våren och lämna besked i höst. Då kommer vi också gå ut med information om minimikraven för skolornas internetuppkoppling.

Standardwebbläsare

Skolorna kommer inte själva behöva upphandla provplattformen.

– Skolverket kommer att utveckla proven så att de är tillgängliga i en standardwebbläsare som Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox och Safari och vi kommer också att tillhandahålla provplattformen till alla skolor.

Karin Hector-Stahre vill betona att höstens uppsatsdelar i svenska, svenska som andraspråk och engelska för åk 9, gymnasieskolan och komvux inte är en del av digitaliseringen av de nationella proven.

– Det är ett pappersprov som tidigare med förändringen att eleverna nu ska använda en digital enhet för att skriva sin text.

Med start i höst kommer Skolverket driva en försöksverksamhet med utvalda skolor. Från 2021 ska det finnas ett urval digitala nationella prov och från 2022 finns de tillgängliga i sin helhet.

– De första digitala proven kommer vara en 1.0-lösning som kommer att utvecklas vidare för att bra alltid kan bli ännu bättre, avslutar Karin Hector-Stahre.

På Skolverkets webbplats finns mer information som uppdateras kontinuerligt.

Rekommenderad läsning

nationella-digitala-prov-960640.jpg
video

Inga försökskaniner

13 apr 2018 it i skolan

Från och med 2022 blir nationella proven digitala. Det innebär att proven är anonymiserade och förhoppningsvis mer likvärdiga. Trots att förändringen ska ske snart finns det ingen risk att eleverna hamnar mellan stolarna. Det menar Karin Hector-Stahre på Skolverket.

 

elever-vantar-pa-prov-i-skolam.jpg

SKL:s guide till digitala prov

10 apr 2018 it i skolan

I höst genomförs det första steget i digitaliseringen av de nationella proven och frågorna är många från skolorna. Därför arbetar SKL tillsammans med Skolverket och Swedish EdTech Industry med en vägledning som ska vara klar under våren.

jannie-jeppesen-960640.jpg

Edtechkartan tar greppet om skolan

16 apr 2018 it i skolan

I den allt mer digitala skolvärlden har Swedish Edtech Industry skapat edtechkartan.se. Kartan ger en snabb koll på skolans digitala tjänster och produkter.

student-960640.jpg

Skolverket provar proven

15 maj 2019 it i skolan

Om tre år införs digitala nationella prov och Skolverket arbetar intensivt med förberedelserna. Snart träffas de 100 skolor från hela Sverige som deltar i försöksverksamheten och den tekniska infrastrukturen för proven ligger högt på dagordningen.

benen syns på tre barn som sitter på mur med dator.jpg

SKR kräver ersättning

31 jan 2020 it i skolan

Staten bör ersätta kommuner och privata aktörer för deras kostnader i samband med införandet av digitala nationella prov. Enligt SKR kommer annars investeringarna äta upp andra viktiga satsningar i skolan.

Enköpingskylt På Enköping Järnvägsstation

Mot digitala nationella prov

22 okt 2020 it i skolan

Sankt Illianskolan i Enköping är en av testskolorna inför införandet av digitala nationella prov. Ett bra samarbete mellan kommunens it-avdelning och skolan är nyckeln till framgång. Det menar it-samordnare Stefan Weber.

hogstadie-skola.jpg
video
voister paper - cisco software defined access

Första skolan med SDA

10 feb 2020 digit

Karlskoga behöver ett nät som är enkelt att hantera och har hög säkerhet. Med Cisco SDA har kommunen en lösning som även klarar att växa med skolans utveckling.  

papper och papperspärmar på hög.jpg

Datorn rättar proven

28 nov 2019 it i skolan

De digitaliserade nationella proven ska så långt som möjligt rättas automatiskt av datorsystemet. På så sätt hoppas Skolverket och regeringen att lärarnas administrativa arbetsbelastning minskar.

skolverket-nationellaprov.jpg

Skolverket om digitala prov

8 jan 2020 it i skolan

2022 ska de nationella proven vara digitala, vilket kommer att ge mer rättvisa resultat och på sikt minska lärarnas arbetsinsats. Men tiden är knapp och för att lyckas krävs ett tätt samarbete med landets 6 000 skolor. Det menar Mattias Larsson, CIO på Skolverket.