Ett samarbete mellan Google och Voister

Helsingborg väljer Google

unga personer sitter på en rad och tittar i var sin padda.jpg

Att uppmuntra till samarbete och i realtid följa elevernas arbete är några av de stora fördelarna med Googles verktyg för skolan. Det menar Eva Svensson, lärare och forskare inom digitalisering.

– Eleverna delar spontant dokument med varandra och hjälper varandra utan att jag behöver tipsa eller säg till om det. En sådan drivkraft har jag inte sett hos mina elever någon gång sedan jag blev lärare, säger Eva Svensson som är SO-lärare på Gustavslundsskolan och som också forskar på hur man kan använda digitala resurser i undervisningen.

Fyra år med Classroom

Det var hösten 2014 som det blev möjligt för de lärare i Helsingborg att börja använda Googles tjänster för skola som till exempel Google Classroom.

Google Classroom ger en allt under ett och samma tak.

Eva Svensson, SO-lärare på Gustavslundsskolan

Eva Svensson har under hela sin tid som lärare försökt arbeta digitalt om möjligheten funnits, och hon har upplevt att det ger undervisningen ett lyft så länge det finns ett klart syfte bakom användningen. När möjligheten att arbeta med Googles verktyg infann sig passade det därför Eva Svensson som handen i handsken.

– Jag var ganska tidig med att försöka bygga upp portaler online där eleverna kunde få tillgång till material. Men det var först med Google Drive som jag kunde börja dela dokument och på allvar få en bättre överblick över mina elevers arbete. Och med Google Classroom fick jag till slut det jag letade efter. Det ökar möjligheten att skapa lektionsplaneringar, samla in uppgifter och följa elevers arbete i realtid. Det blir som en nod för all kommunikation i klassrummet, säger hon.

Läs mer: Från klassrum till koraller

Högt utbildningsvärde

Förutom att i dagsläget vara SO-lärare för högstadiet på Gustavslundsskolan i Helsingborg, utbildar sig även Eva Svensson som forskare vid Lunds universitet, där hon fokuserar på hur man bäst kan gå till väga för att använda digitala verktyg i skolans undervisning.

eva svensson, lärare i helsingborg.jpg

Eva Svensson, SO-lärare

I sin forskning har hon bland annat intervjuat 17 lärare just kring hur de använder och förhåller sig till Google Classroom och resultatet gav en inblick i hur det kan se ut.

– Överlag handlar det ju om att utnyttja verktygen i den utsträckning man förmår och det gjorde de lärare jag intervjuade på olika sätt. Oavsett i vilken utsträckning man använder det, kan både elev och lärare enkelt kan gå tillbaka och se hur eleven har utvecklats och vad som har varit svårt och mindre svårt inom ett visst ämne. Det kan ge en oerhörd vinst för lärandeprocessen i sin helhet, säger hon.

Finns det något du värderar extra högt?

– Det beror lite på vad jag vill göra, men naturligtvis att kunna dela ut och hämta in uppgifter på några få sekunder. Jag kan ha konversationer med en eller flera av mina elever samtidigt och ge dem diskussionsuppgifter där de får fylla i så mycket de hinner tills jag hämtar in och vi diskuterar i helklass. Jag kan planera mina lektioner och terminer, och pö om pö dela det som för tillfället är aktuellt till eleverna. Och allt under ett och samma tak; det blir annars lätt rörigt om man har flera kanaler mellan elev och lärare. Med Classroom får man helt enkelt ett kollaborativt lärande i en digital miljö där Google dessutom är väldigt lyhörda för feedback och ständigt uppdaterar sina verktyg, säger Eva Svensson. 

6 april 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i skolanFoto Adobestock, Martin Hejdesten

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng